* Първото изискване е короните на дърветата да са редки.

* Второто, сянката от тях да пада върху кошерите само по обедните и следобедните часове, а не целодневно, съветват специалистите.

* Третото - кошерите не бива да се поставят сред гъсти насаждения с преплетени клони и сплетени корони.

* Четвърто - ако има целодневна сянка върху кошера, пчелите излитат много по-късно от обичайното време - след като ги огрее слънцето.

* Петото - ако няма подходящи дървесни видове, тогава може да се използват за засенчване с рогозки, храсти, клони и др.
Целта на покриването е

да се избегне нагряването на кошера по обяд

Трябва да се защитят от слънчевите лъчи южната и западната страна на кошера и покривите.

* Шесто изискване - ако кошерите са многокорпусни, може някои корпуси да се обърнат назад с входа. Така се създава въздушно течение през гнездото.

Пчеларите с опит разполагат кошерите си, като ги ориентират на изток или дори на север с входа. Така намаляват нахлуването на горещ въздух в кошера