Съобразете се с:

Неподходящи обекти за събиране на калеми

Добре е да сте видяли плодовете на растението майка

Желателно е да се избягва събирането на калеми от млади  неплододаващи дървета, тъй като няма гаранция за това, какви точно качества ще притежават техните плодове.

ОСОБЕНО ОПАСНИ СА ВИРУСНО БОЛНИТЕ ДЪРВЕТА
Дървета, чийто клони имат нетипични набраздявания по кората или са със спираловидни изкривявания също не са подходащи. Такива са и дървета, на които през вегетацията сте наблюдавали жълтеещи мозаично прошарени листа. Най-често тези дървета са носители на вирусни болести и по този начин само ще увеличите заразата в градината си с още болни дървета.

В СТУДЕНИ ДНИ, КАТО СЕГА  - НЕ СЪБИРАЙТЕ КАЛЕМИ
За избягването на повреди изрязването на калемите не бива да става в дни с много ниска отрицателна температура на въздуха. Имайте предвид и още нещо: калемите от костилковите овощни видове трябва да събирете по-рано от тези при семковите, защото по-рано излизат от дълбок покой. Така, че намерете време да ги вземете преди пъпките им да набъбнат.