Значителен спад в продажбите на всички видове селскостопанска техника в Италия се наблюдава през първото тримесечие на годината, предават от FederUnacoma, местната федерация на производителите на агротехника. При тракторите и комбайните спадът е съответно с 25 и 56,7%, в сравнение със същия период на миналата година, а при тракторите с товарна платформа - с 18,4%. Негативна тенденция се наблюдава и при ремаркетата (- 6,1%) и телескопичните товарачи (- 37,2%).

Според федерацията свиването на търсене се дължи на икономически и геополитически фактори, а за цифровизацията на италианското селско стопанство е необходим многогодишен публичен план за стимулиране. В настоящата икономическа ситуация, държавните насърчителни мерки, особено с многогодишно програмиране, са по-важни от всякога, за да се възобнови закупуването на машини от ново поколение, а с тях и процесът на цифровизация и модернизация на националната селскостопанска икономика, предават от федерацията.