Очакват се краткотрайно захлаждане и локални валежи в средата на седмицата

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

В началото на седмицата агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от горещо и сухо време. Прогнозираните максимални температури, на места до и над 37 оС, ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните пролетни култури.

Ранните хибриди царевица приключиха развитието си и са във фаза пълна зрелост. При среднокъсните хибриди ще се наблюдава восъчна зрелост (Бъзовец, Николаево, Казанлък), а при късните – млечна (агростанции Търговище, Пловдив, Пазарджик).

При слънчогледа ще протича узряване. Реколтирането на културата трябва да се извършва при влажност на семената около 8%, с цел трайно и качествено съхранение. При лозата в южните райони ще се наблюдава прошарване на зърната – агростанции Сливен, Любимец, Хасково, Чирпан, Пловдив. В тази фаза, след превалявания, растителнозащитните пръскания са насочени за опазване на гроздето от зараза със сиво гниене.

В средата на периода ще настъпи краткотрайна промяна в агрометеорологичните условия от запад на изток – прогнозират се по-ниски температури и локални валежи. В районите, където ще остане без валежи, отсъствието на влага в почвата ще възпрепятства основните и предсеитбените почвообработки и сеитбата на зимната рапица. Там остава висока степента на пожароопасност.