Подгответе площите за сеитба на рапица

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През миналата седмица само на изолирани места в източната половина от страната паднаха валежи със стопанско значение: Разград – 15 л/кв. м, Сливен – 16 л/кв. м, Карнобат – 23 л/кв. м, Шумен – 47 л/кв. м.

През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури около и над климатичните норми за втората половина на август. При различните хибриди царевица ще се наблюдават млечна и восъчна зрялост, при слънчогледа ще протича фаза узряване, а при лозата ще се наблюдава прошарване. През периода в полските райони от страната не се прогнозират валежи със стопанско значение, което ще изисква прилагането на повишен поливен режим при късните пролетни и зеленчуковите култури.

В повечето райони недостатъчното овлажняване на орния слой ще ограничава възможностите за качествени сезонни почвообработки. През периода започва да тече агротехническият срок за засяване на зимната рапица – култура, която изисква прецизна предсеитбена обработка на почвата и подсигуряване на качествено сеитбено легло за рапичното семе. Растителнозащитните пръскания срещу брашнести мани и акари и срещу гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец трябва да се извършват в по-хладните часове от денонощието, при температура на въздуха до 25о С.

През седмицата остава висок риска от възникване на пожари в земеделските и горските територии, което ще изисква повишено внимание и спазването на висока агротехника при работа на полето.