Фактор са и енергоносителите, няма липса на суровини

Въпреки, че хранителните продукти не са типични борсови стоки, Софийската стокова борса отчита повишение на оборота за 2022 г. и в това направление, стана ясно от думите на главния й изпълнителен директор Васил Симов на пресконференция в БТА.

Сделките в направление “Хранителни стоки” са с общ оборот от над 1,142 млн. лв., като търговията със зърно, която се сеслучила през борсата, е със значим дял от 58 млн. лева.

През 2022 г. ССБ е реализирала сделки на стойност 647 млн. лв., което е с около 27% повече спрямо 2021 г. Ръстът се отчита и за пет-годишен период.
Симов уточни, че годишния ръст за 2022 г. се дължи както на това, че все повече играчи предпочичат борсата за реализиране на своите сделки, така и на ръста на цените - тяхното отражение е в рамките на 5-10%.

Що се отнася до цените на храните, Васил Симов изтъкна, че увеличението им у нас се дължи най-вече на поскъпването на долара, както и на по-скъпите енергоносители и увеличението на заплатите в преработвателния сектор. Не е на липсата на суровини. За пример  той посочи олиото и захарта:

"Въпреки, че олиото поевтинява на световния пазар, както се вижда на графиката от Ротердам, при нас скъпият долар го оскъпи. Суровините са достатъчни в страната, имаме запаси от слънчоглед. България е дори потенциален износител.

Докато при захарта сме изцяло зависими от международните пазари. Това поскъпване е над 50% у нас, което се дължи най-вече на скъпата валута, с която се купува захарта. А на световните пазари тя е поскъпнала с около 10%."
Свидетели сме на поскъпването на храните особено след втората половина годината, допълни Симов.