Когато сме готови за засаждането - дръвчетата са купени и дупките са изкопани, първо насипваме обогатената с торове почва на хълмче (конус) в дъното на дупката. Върху това хълмче разполагаме корените на дръвчето, като ги ориентираме надолу по периферията на конуса и внимаваме да не са прегънати, а свободно разположени в пространството. Преди това опресняваме връхчетата им с остра ножица, а ако има счупените или изсъхнали, премахваме до здрава тъкан. Поставяме дръвчето така, че отрезът с който е премахната подложката да сочи на юг.

ДОБРЕ Е ДА ИМАМЕ ПОМОЩНИК

Следващата стъпка е дозаравяне на дупката, като следим корените напълно да бъдат покрити с обогатената почва. Това става с постепенно притъпкване на почвата, за да изгоним въздуха около корените. За целта държим дръвчето за стъблото в изправено положение и притъпкваме внимателно и плавно, а не рязко, за да не разкъсаме корените. Тук е добре да имаме помощник, който на порции да подава с лопата почвата. След покриване на корените и притъпкване на почвата, дозаравяме остатъка от дупката с почвата от долния почвен пласт, която сме отделили на отделно купче. След окончателното заравяне на дупката кореновата шийка на дръвчето (мястото над корените откъдето започва стъблото) трябва да остане най-малко на 5 см над почвата.