Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати близо 85 хил. лв. (84 931,17 лв.) на община Доспат по процедура BG14MFOP001-4.012 на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" - "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности".

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура - беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат.

Целта на проекта е повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги в полза на рибарските общности.