Най-добре е малиновите растения да се засаждат от края на октомври до настъпване на трайното застудяване. Прогнозите началото на декември са, че ще вали дъжд, но по високите полета след първата седмица се очакват превалявания от сняг. А за да могат новозасадените овощните видове да презимуват, са им необходими около 10 дни в почвата, с цел да се захванат. Затова побързайте!

Най-подходящи за малината са северните склонове на планините и предпланините с прохладен климат и по-висока въздушна влажност, тъй като растението не понася силни летни горещини и големите дефицити на относителната влажност на въздуха.

Добри предшественици за малината за зеленчуковите култури, фиевата смес, люцерната, детелина и други фуражно-бобови култури.

Площите за засаждане се изорават на 30-35 см с плуг с подривач.
Предпосадъчно се тори с 4-5 т оборски тор, 15-30 кг P2O5 и 15-20 кг К2О декар.

За по-големи насаждения се препоръчва се редовете да се разполагат по посока север-юг, като на всеки 100-120 м се оставят пътища за извозване на продукцията, широки 3-4 м. Надлъжно на насаждението се оставят пътища, широки 4-5 м, а напречно – 6 -7 м, за обръщане на машините.

При силно растящи сортове малината се засажда на разстояние 2,5 x 0,60 м, а при слаборастящите – 1,8 x 0,40 м.

Засаждането се извършва ръчно в бразди с дълбочина 35-40 см или в ямки. При добра предпосадъчна обработка на почвата и торене ямките имат размери, колкото да се побере кореновата система. Ямките са по-големи (40 x 40 x 40 см) при недостатъчно дълбоко изорани и ненаторени почви. Във всяка ямка се поставят 6-7 кг оборски тор, 150-200 г суперфосфат и 20-25 г калиев сулфат.

При засаждане корените на растенията се засипват с почва, притъпкват се и се поливат.