Изложението се провежда в динамично за пазара време и е страхотна витрина за много високоспециализирано оборудване

Време до EIMA International не остана! Ето че утре голямото изложение за селскостопанска техника отваря врати и ще продължи да приема своите посетители до събота, като им предлага най-големия избор на работни машини и оборудване за различни дейности – от обработка на почвата, третиране и прибиране на култури до транспортиране на продукти, напояване и животновъдство. Организаторите на изложението – FederUnacoma обясняват, че 44-ото издание на EIMA се провежда в особено динамично време за италианската индустрия в този сектор, което отбелязва

увеличение на продажбите както в Италия, така и в чужбина

Проучването „Барометър“, проведено от FederUnacoma, показва, че през първите шест месеца на годината 83% от компаниите в сектора на селскостопанските машини отбелязват увеличение на оборота в сравнение с предходната година, срещу скромните 6% от компаниите, които отчитат спад в оборота. Сред печелившите компании много висок процент (54%) регистрира увеличение от над 20%. Очаква се положителната тенденция да продължи и през втората половина на годината, макар и на по-слабо изразени нива: Барометърът показва, че 67% от производствените компании очакват увеличение на оборота, а 27% стабилна тенденция.
Тези данни водят до

прогноза за положителен баланс за 2021 г.

„Нашият сектор е изключително разнообразен и се състои от стотици малки и средни компании, всяка от които е силно специализирана в своята област“, обяснява Лоренцо Селватичи, президент на Assomao, Асоциация, която представлява производството на селскостопански машини в рамките на FederUnacoma. „EIMA е събитието, което, повече от всяко друго в света, дава на всички тези компании необходимата видимост и им предлага страхотна бизнес възможност по време на изложбения период.“

Замяната на работещите машини и оборудване, използвани понастоящем във фермите, с превозни средства от ново поколение, е необходим процес, тъй като икономическата устойчивост и екологичната съвместимост на операциите са се превърнали в основен елемент в селското стопанство. Машините, представени на EIMA International, разполагат с електронни системи за управление, сензори за наблюдение, ISOBUS технологии, способни да оптимизират връзката между трактора и навесното или прикачно оборудване, всички технологии, които могат

да направят използването на машините все по-усъвършенствано и щадящо околната среда

„Пазарът е в големи сътресения, а нашите компании все повече използват сензори и електронни устройства, за да подобрят работата на машината, консумират по-малко гориво и оптимизират всички аспекти на дори най-простото използване на оборудването в полето“, заключава Лоренцо Селватичи. 

Проучването „Барометър“, проведено от FederUnacoma, показва, че през първите шест месеца на годината 83% от компаниите в сектора на селскостопанските машини отбелязват увеличение на оборота в сравнение с предходната година, срещу скромните 6% от компаниите, които отчитат спад в оборота
Проучването „Барометър“, проведено от FederUnacoma, показва, че през първите шест месеца на годината 83% от компаниите в сектора на селскостопанските машини отбелязват увеличение на оборота в сравнение с предходната година, срещу скромните 6% от компаниите, които отчитат спад в оборота