И то на 4-5-6 пити

Пчелите започват да пренасят меда от крайните пити на средните. Така той ще бъде по-близо до пчелното кълбо през наближаващата есен и зима.

Ако няма подбудителна паша

от късноцъфтяща растителност, майките силно ограничават яйцеснасянето. Това се наблюдава най-ясно при семейства със стари майки. А сега те преобладават във всички семейства.
И понеже старите пчели умират, а количеството на младите все още е малко,

пчелните семейства започват да отслабват

Има и друг проблем: Към края на лятото все по-чести стават кражбите. Пчелните семейства усилват «охраната» на входа. Там често може да се наблюдава борбата им с пчели-крадци или оси.

Ако няма подбудителна паша от късноцъфтяща растителност, майките силно ограничават яйцеснасянето
Ако няма подбудителна паша от късноцъфтяща растителност, майките силно ограничават яйцеснасянето