Правилно дозираното поене ще ви изненада – за 12 кг мляко трябват 35-40 л вода, а за 40 кг - 110-150 л, напомня холандски експерт

Рене Кремерс

Вкусът и миризмата на водата играят водеща роля в процеса на потреблението й от кравата. Затова фермерите трябва да следят съдържанието на минерални вещества и замърсяването й. И, разбира се, да осигурят на кравите си необходимите поилки.

Животът без вода е невъзможен. Бозайниците могат да преживеят по-дълго време без храна, отколкото без вода. Ако животинският организъм остане без мазнини или без половината от необходимите му протеини, той ще оживее. Но ако загуби само една десета част от водното си съдържание, ще умре.

Правилното поене на кравите

е също толкова необходимо условие за живот, както и правилното хранене. Несвоевременното поене или прекъсването му, недостигът на вода и нейното не добро качество значително намаляват млеконадоя на кравите, натрупването на тегло, увеличават заболеваемостта на животните и предизвикват непроизводителни разходи за фураж.

Приемът на вода предизвиква в нервната система на животното верига от процеси, които определят потребността на организма от вода (утоляване на жаждата).

90% от млякото се състои от вода

Затова е и огромното влияние на водата на продуктивността на кравата. И има пряка връзка колко вода тя изпива, каква е температурата й и колко енергия се изразходва за подгряване на водата до телесната температура.

Младият организъм вследствие на по-интензивната обмяна на вещества се нуждае от значително повече вода (тя е минимум 10% от живото тегло на телето), отколкото при възрастното животно. Затова естествено недосигът на вода се отразява не само на растежа, но и на цялостното развитие на подрастващите животни. Недостигът въпреки достатъчното хранене задържа растежа.

За производството на 1 л мляко кравата трябва да изпие от 3 до 5 л вода. А това означава, че високомлечните крави се нуждаят от повече вода от нетолкова млечните. Наблюдения показват, че крава с млеконадой 12 кг изпива за денонощие 35-40 л вода, а с млеконадой от 40 кг - 110-150 л вода.

Специалистите напомнят, че

водата е най-евтиният фураж

Свободният достъп до вода може да увеличи продуктивността на кравите със 7-8% без всякакви допълнителни разходи. Съкращаването на потреблението на вода пък намалява млеконадоя с около 25%.

На количеството изпивана вода съществено влияе и характерът на хранене на кравите. Сухите фуражи, концентратите и минералните вещества изискват повече вода, а сочните и воднистите - по-малко. Лошото качество на питейната вода също ограничава нейното потребление от животните. Например лошите органолептични свойства на водата (мътна, със странна миризма и вкус) я лишават от способността й да възбужда дейноста на секреторните апарати на стомашно-чревния тракт. И при силна жажда предизвиква негативна физиологична реакция. Кравите пият бързо: до 20 л в минута! Затова подаването на вода в поилката трябва да бъде достатъчно бързо и максимално безшумно. При кравите най-благоприятно влияние на храносмилателния процес оказва поене от 12 до 20 пъти в денонощие на малки порции.

Кравите пият най-охотно вода след хранене и доене. Количеството и производителността на поилките трябва да са подбрани в съответствие с технологичните решения. И да задоволяват всички потребности на животните: свободен достъп до вода по всяко време на денонощието, по място на разполагане на поилката и височина (80-100 см).

Голямо значение при поенето има температурата на водата. Не е желателно да пият студена вода под 8-10 градуса.

Оптимална се смята температура на водата от 10 до 16 градуса.

При тази температура кравата изпива максимално количество вода и не хаби излишна енергия от фуража, а я изразходва за млекопроизводство.

Студената вода значително намалява потенциалния млеконадой. Затова в никакъв случай това не се препоръчва да се прави. Кравите пият по-малко вода от необходимото, ако тя е студена. От много студената вода животното се охлажда, разстройва се храносмилането му, появяват се колики. А бременните крави дори може да абортират.

От прекалено топлата вода животните стават пък изнежени, наблюдава се вялост на перисталтиката и запек. Освен това животните пият неохотно прекалено топла вода. Тя не оказва освежаващо действие, особено при повишено топлообразуване в организма.

Само след отелването се препоръчва кравите да се поят с топла вода (до 25-29 градуса). Тогава студената вода не се препоръчва в продължение на 5 денонощия.

Питейната вода трябва да е безопасна в епидемиологично отношение, безвредна по химичен състав и да притежава благоприятни органолептични свойства. На животните трябва да се позволява да пият толкова вода, колкото искат. Те трябва да имат постоянен достъп до прясна вода.

И още: Питейната вода трябва да е качествена. Тя трябва да е чиста от продукти на гниене, тор, урина, остатъци от фураж, паразити (във водоемите и съдове със застояла вода).

Когато отивам в някоя кравеферма, винаги си нося картонена чаша и моля фермера да налее вода от системата на поене на животните и да я изпие. Как мислите? Дали всички го правят?

Сякаш се забравя, че качествената и вкусна вода е едно от най-важните условия за получаването на хубаво мляко.

Кравите обичат да пият вода "в компания"

от открита ниска (50 см) поилка. Необходимо е да се следи с групата да пият не по-малко от 10 животни. А поилките трябва да са разположени удобно. Те трябва да се почистват не по-рядко от 3 пъти седмично.

В холандските ферми съществува следните правила:

* винаги да има открита поилка за 20 крави;

* една поилка с висока скорост на водоподаване за 10-15 крави;

* една индивидуална (чашкова) за 5 крави.

Във всяка група крави трябва да има минимум две поилки плюс една резервна в случай на замърсяване или пък авариране на някоя основна.

Правилно разположената поилка стимулира кравите да пият след посещението на доилната зала. Защото именно в този момент животните най-често изпитват жажда. Кравата трябва да има възможност да изпива 15 л вода за по-малко от минута.

Кравите обичат да пият вода "в компания"
Кравите обичат да пият вода "в компания"