Нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България ще бъдат представени на 18 юни от 11 часа в Казанлък, обл. Стара Загора на семинар в залата на Института по розата и етеричномаслените култури. Семинарът е огранизиран от Националната служба за съвети в земеделието и института. Предвидена е и демонстрация на опитното му поле.

Участниците ще се запознаят с нови сортове лавандула подходящи за отглеждане в България, технологията на тяхното отглеждане, начина им на селекция и техните основни качества. Ще могат и на място да разгледат част от тях.

Стопаните ще бъдат информирани и за възможностите за подпомагане на земеделските стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителна информация: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ), тел.: 0885 859 020, е-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg