В началото на седмицата ще е подходящо за неотложни пръскания при овошките

В началото на следващия седемдневен период се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури.

През повечето дни от второто десетдневие на април вегетацията на есенните посеви ще се осъществява с умерени темпове, при температури близки до климатичните норми. При зимните житни култури ще протича масово вретенене. При зимната рапица ще преобладава бутонизация. Рапичните посеви във фаза бутонизация (от зелен до жълт бутон) трябва да се обследват за наличие и плътност на един от най-опасните неприятели - рапичния цветояд. При численост на вредителя над прага на икономическа вредност (ПИВ >5 бръмбара на растение) е наложително преди цъфтежа инсектицидно третиране.

В началото на периода условията ще бъдат подходящи за някои неотложни растителнозащитни пръскания при овошките: при семковите видове (ябълка, круша) във фаза цветен бутон срещу струпясване; следцъфтежно третиране при някои раноцъфтящи костилкови видове срещу ранно кафяво гниене и сачмянка, при черешата и вишната - срещу най-опасната гъбна болест – цилиндроспориоза (т.нар бяла ръжда) и др..

Очакваните значителни валежи в средата на седмицата допълнително ще забавят сезонните почвообработки и сеитбата на средноранните пролетни култури. Падналите валежи през първото десетдневие на април, на места в източните райони над 40-50 л/кв.м (Чирпан-54 л/кв.м, Стара Загора - 48 л/кв.м, Сливен - 50 л/кв.м, Шумен- 52 л/кв.м, Варна - 46 л/кв.м, Добрич - 41 л/кв.м, Карнобат - 75 л/кв.м, Бургас - 51 л/кв.м), преовлажниха горните почвени слоеве. Поради тази причина се очакват сериозни закъснения, след агротехническите срокове, при сеитбата на слънчогледа.