От неговите качества зависи плодовитостта и продуктивността на овцете

Стопаните с опит знаят, че ако една овца има проблеми при заплождането, то няма да се получи един или два приплода. Но ако се появи такъв проблем при коча, няма да се заплодят 30-50 овце.

Ако една овца предава своите генетични заложби на един приплод в една година, то кочът предава своите ценни генетични заложби на 30-50 приплода при естествено покриване. Ето защо стопаните казват, че добрият коч струва половин стадо. Това налага от раждането на мъжките агнета до влизането им в разплод, както и през целия репродуктивен период, за тях да се полагат специални грижи:

Веднага

след раждането на мъжките агнета

трябва да се осигурят благоприятни условия на отглеждане и хранене за постигане на бърз растеж и развитие.

Мъжките агнета за разплод да се избират от овце-майки с висока млечност, с добра плодовитост и от бащи-кочове, които дават потомство с високи продуктивни показатели.

На 20-30-дневна възраст се прави основен преглед на телесното развите на мъжките агнета, като

непременно се опипват тестисите.

При мъжките агнета по-често се наблюдава явлението крипторхизъм (липса на един или и на двата тестиса). Такива животни са безплодни и трябва да се бракуват.

Кочовете се отглеждат винаги отделно от овцете майки в самостоятелни групи и се хранят почти на воля.

Помещенията за тях трябва да са просторни, чисти и светли, с температура 12-15 оС.

На един коч се предоставя до 2-2,2 м2 площ от пода

За да не се блъскат при храненето, кочовете се разпределят, особено през зимата, в групи по 15-20 животни. През зимата на кочовете се осигурява достатъчно движение в дворчетата, които се разполагат от южната страна на сградата.

При високи температури овцете се пасат сутрин и вечер. Неправилно е кочовете да изминават заедно с овцете големи разстояния, а да се отделят от тях.
При високи температури овцете се пасат сутрин и вечер. Неправилно е кочовете да изминават заедно с овцете големи разстояния, а да се отделят от тях.