ОСП да гарантира пълното им покриване, иска Сиета ван Кеймпема, председател Европейския млечен борд (EMB)

Жени ВЛАДИНОВА

Как трябва да изглежда природата, в която живеем и земята, върху която фермерите работят. И ще има ли на какво да се наслаждаваме в бъдеще? Как можем да се грижим за околната среда колективно, като общество? Много въпроси, които чакат правилните отговори.
Като граждани на ЕС ние всички искаме здрави природни пространства, богати на разнообразие както по отношение на флората, така и на фауната. Живите плетове, добре поддържаните зелени пасища и разпръснатите дървета в близост осигуряват подслон и храна и за добитъка, и за дивите животни. Те подобряват (микро-) климата и ни канят да се отпуснем и да се чувстваме добре. Подходящото използване на торове и образуването на хумус водят до качествена земя, която е по-продуктивна и същевременно по-здрава в условията на екстремни метеорологични условия. Тя може да се използва за отглеждане на висококачествена храна, като се използват местно достъпни ресурси в рамките на осъществима

кръгова селскостопанска икономика

След това тези продукти се търгуват регионално, производителите получават добра цена за труда си, а потребителите са доволни от чистите продукти.

Но както всички знаем, сегашната ситуация на много места не съвпада точно с тази визия за устойчивост в земеделието. За да се постигне жизнеспособна устойчивост, усилията и инвестициите във всички икономически сектори са задължителни. Тези амбициозни цели водят до допълнителни разходи в селскостопанския сектор. Разходи, които трябва да бъдат поети от обществото, ако искаме наистина да преминем към по-голяма устойчивост. Готови ли сме честно да определим количествено тези разходи и да ги поемем колективно?

Фермерите вече са принудени да поемат разходите за производство на качествени храни. Но към днешна дата

положението във фермите е напрегнато,

защото проучвания показват, че разходите са нараснали с повече от 25% както в производството на конвенционалното, така и в биологичното мляко, твърди Сиета ван Кеймпема, председател на организацията на млекопроизводителите European Milk Board (EMB) от Холандия. Сега това е основното предизвикателство пред млечния сектор. За конвенционалното производство на мляко през 2018 г. средната почасова заплата е била 4,02 евро за управителя на фермата и членовете на семейството му, работещи в стопанството. През 2019 г. цените са толкова ниски, че фермерите не могат да генерират никакъв доход от производството на мляко. Днес ситуацията не е много по-различна.

Какъв е коментарът на самите фермери? Ето позицията на член на Изпълнителния комитет на Eвропейския млечен борд и млекопроизводител в Северен Рейн-Вестфалия Елмар Ханен: „Доходите ни не са намалени само от ниските цени, но и от бързо нарастващите разходи поради по-строгите изисквания към фермерите. Дори самото изменение на климата е фактор за повече разходи".
Тази ситуация кара Ван Кеймпема да изисква въвеждане на едно основно условие в програмата по ОСП. Според нея първата стъпка към по-голяма устойчивост е

производствените разходи на
фермерите да бъдат изцяло покрити

Възниква въросът как може да се постигне покритие на разходите, за да могат фермерите млекопроизводители да се стремят към по-амбициозни цели? Сега има възможност да се работи за реализиране на цените на производителите, покриващи разходите, с реформа на Общата селскостопанска политика, като се създаде по-справедлива рамка.

Добрата новина е, че Европарламентът вече даде тласък в тази посока. Следващата стъпка е в продължаващите тристранни триалози между Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейския парламент.

Добре е всички да подкрепят бъдещето на европейското млекопроизводство по отношение на общата организация на пазара. За целта е необходимо

включването на ефективни кризисни инструменти
като доброволно намаляване на обема. Временното намаляване на обема на производство на мляко по време на кризи ще помогне да се избегнат двете крайности - много тежки кризи и вредно свръхпроизводство. Наскоро групи като активисти за хуманно отношение към животните също посочват, че съществуващите основни недостатъци като „лоши” цени трябва да бъдат отстранени, преди фермерите да бъдат помолени да предприемат допълнителни стъпки за подобряване на устойчивостта.

Как може Зелената сделка да постигне устойчивост?

За да се доближат до желаната визия за устойчивост, всички сектори трябва да предприемат значително по-амбициозни стъпки, отколкото досега. Съответните ръководни принципи вече са очертани в политически документи като Европейската зелена сделка и нейната стратегия Farm to Fork, които поставят по-високи амбиции. Тези политики обаче трябва да демонстрират

как могат да се финансират необходимите инвестиции

и трябва да предприемат предварителен, внимателен анализ на реалните ефекти на ниво ЕС, както и в световен мащаб.
Ангажираните фермери и потребители в Европа вече обединяват енергията си, за да работят за постигане на устойчивост в производството на мляко, което се доказва от проекта FairMilk. Това мляко се продава от самите млекопроизводители в редица европейски страни и доказва, че

цените за покриване на разходите са възможни

дори и при по-високи стандарти. Но за да се премине отвъд нишовото развитие и да се утвърди добре на пазара на млечни продукти, правилната колективна социална и политическа рамка е задължителна, напомнят анализаторите на Европейския млечен борд.
(По материали на European Milk Board)

Цените на млякото в ЕС

* Цената на млякото в ЕС-27 падна през януари с около 0,76% до 35,04 цента за кг. Това е второ поредно месечно намаление, след като през декември поевтиняването беше с 0,25%.

* Цените на маслото в ЕС са 355 евро за 100 кг, което представлява увеличение с 0,3% в сравнение с предходната седмица и значителен ръст от 3,8% през последните четири седмици. Разглеждайки последните три месеца на 2021, увеличение от 5,7% от началото на новата година последва спада от началото на декември до началото на януари. Това е най-високата цена на маслото от началото на пандемията.

* Цените на обезмасленото мляко на прах в ЕС са 236 евро за 100 кг, което е увеличение с 0,9% в сравнение с предходната седмица и с 4,4% в сравнение с предишните четири седмици. Последните три месеца са белязани от възходяща тенденция от началото на декември. Цената е на най-високото си ниво от средата на март 2020 г.

* Курсовете за фючърси на млечни продукти на Европа сочат в различни посоки.

Например договорите за обезмаслено мляко на прах за май 2021 г. са паднали на цените от 22 февруари с 1% до 2375 евро на тон на месец. А договорите за масло за същия период са се увеличили със значителните 7,5% и сега възлизат на 3 773 евро за тон.

(По данни на Европейския съвет на млякото)