Топлият въздух се задържа в средните междурамия при пилото

В края на дългия зимен сезон пчелните семейства са изтощети. Затова е важно да бъдат затоплени. Много добри резултати се получават, ако междурамията се покрият с летвички (рейки), дълги колкото горните летви на рамките и широки 11 мм, препоръчват професионалните пчелари.

Още в първите дни на април, когато температурата на въздуха се повиши до 14-15°С, ако не е направен вече,

се извършва главният пролетен преглед

Той е много важен, защото дава цялостна представа за състоянието на пчелните семейства.

За разлика от осведомителния преглед този е по-продължителен, гнездата се откриват за по-дълго време. Но въпреки по-високите температури, трябва да се работи бързо и внимателно.

Важни зейности:

1) Изолационните материали се изваждат и сушат на слънце.

2) Задължително се преценява качеството на майката по външния вид.

3) Количеството и компактността на пилото също е важно, защото е показател за яйценосната дейност на майката.

4) Добрата майка разполага яйцата в сравнително правилна площ, без да пропуска килийки.

Качеството на майката се преценява по външния й вид
Качеството на майката се преценява по външния й вид