От Българска Асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните предлагат актуални идеи във връзка с ограниченията, които сериозно засягат фермерите.

Първо да опазим реколтата, да я оберем, а после да я продадем или съхраним за по-добри времена, призовава Божидар Петков в открито писмо към Кризисния щаб, МЗХГ, министър председателя и президента на България.

Какво се казва още в писмото.

Идеята ни за изграждане на работнически кампуси, съпоставена към сегашната ситуация, се вижда, че е доста добра. В момента щяхме да си имаме работници на полето, изолирани и без риск да се разболеят от ежедневните пътувания гъчкани в бусове и леки коли.

С общи усилия може да обърнем правилата за Държавната помощ за първична обработка с цел по-бързо изграждане на инвестициите. Одобрените кандидати първо да получат субситията, за да предплатят с 50% производството и доставките, така че да имат сигурност, а и ще се подкрепят българските фирми производители и доставчици на техника и материали с 18 милиона. Нека това да е нашият принос в кризата, а остатъка ще изградим със собствени средства и/или банков кредит.

В момента има много хладилници, които са празни. Да се поискат средства от МЗХГ за покриване на разходите за временно съхранение на продукция от плодове и зеленчуци, а също така временна надбавка от Х /ст. за килограм от плодове и зеленчуци, произведени за преработвателната индустрия, така ще си осигурим и складово съхранение и пазар.