Прави се резитба за ограничаване на короната

С резитбата през четвъртата година продължава просветляването на короната, която е започната при третата резитба и окончателно се оформя нейния скелет.

По водача има 5-7 на брой скелетни клони и къси плодни рамена с по няколко смесени клончета, които се оставят в свободното пространство. Такива рамена, насочени навън и настрани, се оставят и върху най-долните скелетни клони.

През пролетта на четвъртата година обикновено се извършва резитба за ограничаване на водача и на страничните клони и детайлна резитба за плододаване. Водачът и скелетните клони се режат на двегодишна дървесина, за да спре удължаването им. Много е важно в близост до отрезите да се оставят по няколко смесени клончета, които с плодовете си да поемат притока на асимилати и да не позволят образуването на много силни прирасти под отрезите, тъй като се премахва доста дървесина, а дърветата все още са млади и растат силно.

Когато дърветата не са достатъчно израснали на височина и не са заели в реда предоставеното им място или пък имат много силен растеж, ограничаващата резитба се отлага и се извършва през пролетта на петата година. Възможно е ограничаващата резитба да не се прави едновременно на всички скелетни части. В зависимост от състоянието им на някои тя може да се извърши по-рано, а на други по-късно.

След ограничавщата резитба се извършва детайлна резитба за плододаване. Остават се само добре развити смесени клончета, разположени в добре огрените части на короната. Рамената образувани по скелетните клони, и водачът също се съкращават на стара дървесина, като по-силните се оставят повече, а на по-слабите - по-малко смесени клончета. При тази резитба за плододаване се оставят повече смесени клончета в короната, отколкото при следващите години, за да се предотврати образуването на много силни прирасти.