Може ли овцевъдството да реализира устойчиви печалби?

12 октомври 2019
Животновъдство
29331
Няма снимка
Вимето на овцете трябва да е добре развито и пригодено за машинно доене
1 2 3
 

Или остава характерно само за необлагодетелствани райони

Броят на овцевъдите в ЕС е намалял с 50% от 2000 г. досега, сочи статистиката на ЕС

Жени Владинова

Производството на овче месо и овче мляко са много важни за Европа и играят ключова социална, икономическа и екологична роля в много необлагодетелствани райони. Сега в ЕС има 85 милиона овце в 830 000 ферми. Все още в Европа има повече овце, отколкото в Австралия и Нова Зеландия. Но броят на производителите на овце в ЕС намалява с 50% от 2000 г. насам. Този спад може да се дължи на редица фактори, включително рентабилност, фермери на непълно работно време, намалена наличност на работна ръка, липса на усвояване на технологии и иновации и др.

Освен правилния избор на породата за ефективното производство на овче мляко с цел реализирането на устойчиви печалби за стопаните определено значение имат храненето и технологията на отглеждане, както и навременното провеждане на всички ветеринарни и профилактични мероприятия.

Познаването на сложния процес на млекообразуването и млекоотдаването при овцете дава възможности да бъдат разработени и прилагани производствени програми за всяко стопанство, съчетани с поредицата от биологични и икономически фактори.

Практиката показва, че прилагането на добри практики от мотивирани и грамотни стопани гарантира създаването на високопродуктивни стада.

Ето и определящите фактори, които допринасят за създаването на ефективно овцевъдство:

Когато купуват животни фермерите трябва да гледат за:

1. Добре развито коремно виме (не провиснало) и средно големи цицки, поставени вертикално или леко странично. Тези животни се издояват най-пълно и са подходящи и за машинно доене.

2. Също да се внимава и при избора на кочове за разплод - трябва да се взима под внимание и формата на вимето на техните майки и баби. Животните с добре поставени вимена по-рядко заболяват от мастити.

3. Фермерите с опит знаят, че най-желани са провисналите вимена и тези с неравномерни дялове или високопоставени или много малки цицки. Задължително е опипването на вимето и оглеждането му за механични повреди.

Тъй като млекоотдаването е сложен нервно-хуморален процес, не е без значение и поведението на животните

За предпочитане са тези със спокоен темперамент. Това може да се определи, когато от непознат човек в яслата се насипе предпочитан фураж. Спокойните животни, които по принцип отдават лесно и пълно млякото си, идват до яслата и се хранят дори и тогава, когато са докосвани от непознатия. Тези, с които има обикновено проблеми при приучването им към машината за доене, обикновено застават настрани и не докосват храната. Това са стреслабилните животни, които са и по-лоши майки и имат по-лошо поведение на пасището.

Пълното издояване действа благоприятно и стимулира процеса на млекообразуването. Неслучайно от близнилите овце се надоява повече мляко, тъй като те са по-добре масажирани от двете агнета. От високомлечните овце ще бъде надоено повече мляко, ако още след втората седмица от оагването започне придояване на неизбозаното от агнето мляко. Доказано е, че при трикратното доене се получава с 12-15% повече мляко в сравнение с двукратното, поради което то е задължително поне в първия месец на доенето.

Овчето мляко съдържа 50-55% повече белтък и масло в сравнение с кравето и козето, което трябва да се има предвид при съставянето на хранителните дажби по време на лактацията. С цел правилното развитие на паренхимната тъкан на вимето и реализиране на потенциалните възможности за получаване на мляко, необходимо е подготовката да започне най-малко два месеца преди агненето. Така че те непосредствено преди оагването да отговарят на 3-3,5 степен на охраненост по системата, известна с инициалите - EUROP.

Веднага след оагването да се премине към изхранване на богати на протеин и мазнини фуражи като рапичен експелер, слънчогледови отсевки, слънчогледово семе и др. Добри резултати дава и бирената каша (в течна или изсушена форма). Произвежданите у нас комбинирани фуражи не покриват нуждите от белтък на високомлечните овце с дневен млеконадой над 1,5-2 литра. Използваният слънчогледов шрот в тях е със съдържание 30-35% протеин.

При по-висока млечност осигурете допълнителни количества соев шрот или грах.

Не се отразява благоприятно на лактацията рязката смяна на дажбите - както по количество, така и по състав. Ако на овца с дневна млечност от 1-1,2 литра е достатъчно подхранване с 0,300 кг концентрат, то за такава с 2-2,5 кг е необходимо той да бъде не по-малко от 1-1,5 кг. Задължително периодически да се проверява телесното състояние на животните и при тези, при които е установено отслабване, да се коригира диетата. Да не се допуска млекообразуването да става за сметка на телесната маса и костите. Защото в такива случаи се намалява значително продължителността на стопанско използване на животните. Такива овце да се заделят и хранят отделно.

Благоприятно влияние върху млечността дава и изхранването със сочни фуражи и силаж - царевичен или тревен, през оборния период и повехнала зелена маса и паша през пасещния период. За целта трябва да се ползват естествени или изкуствени пасища в непосредствена близост до фермата с едно съотношение между бобови треви и житни 50 на 50%. При липса на такива да се създават посеви от зелена ръж, грах, овес или силажна царвица. Засяването на тези култури трябва да става по график, така че да се осигури една дажба от 5-7 кг през целия доен период.

Добрият стопанин обръща внимание и на качеството на грубите фуражи. Ливадните треви, люцерната и детелината да се прибират в началната фаза на цъфтежа. Да се възприеме такава технология на събиране и съхранение, че да бъде запазен техният зелен цвят и листниковата им маса.

Да не се изчаква т.нар. у нас "узряване" на тревите тъй като то е свързано с увеличаване на целулозата, намаляване на протеина, по-лоша смилаемост и по-голям процент на разпиляване при изхранването.

В напредналите в овцевъдно отношение страни сеното за овцете се прибира в значително по-ранна фаза, отколкото у нас, при което то е с 30-40% повече протеин. И при консумацията му се спестява концентрат, а то се изяжда без остатъци.

Препоръчително е по-ранното косене на ливадите и при биологичното производство с цел подобряване протеиновото хранене, тъй като концентратното не е желателно при тази технология.

И в най-добрите стада овцете не са с еднаква млечност затова дори при пълноценно хранене е възможно по-млечните да остават недохранени, а по-маломлечните да се угоят. Най-добра ефективност за използването на фуражите и реализирането на генетичните заложби на животните за получаване на мляко се получава, когато в началото на дойния период се започне с определено количество концентрат. Той се увеличава през няколко дни, като се правят контролни индивидуални замервания. Всички овце, които реагират положително на увеличаването на фуража, се отделят в отделна група, а останалите остават на това ниво на хранене. Така се формират две или повече групи.

Тази манипулация си заслужава усилията, тъй като с това разделяне на животните се получава от 6-10% повече мляко от едно и също количество фураж. А експлоатационият срок на високомлечните овце се увеличава с 1-3 години.

И не на последно място - възможността стадото да се ремонтира с по-качественни животни. Желателно е и увеличааване на белтъчната компонента при високомлечните овце.

Но за да не се заравят и всекидневните проблеми - осигуряване на високомлечните овце постоянен достъп до прясна вода както в обора, така и по време на пашата.

От голямо значение е и мястото за млечна ферма. Трябва да бъде избрано далеч от шумни шосета, камени кариери, селскостопанска техника и безстопанствени кучета, за да се предпазят овцете от нежелано стресиране.

Какво показват икономическите разчети:

една овца за мляко може да носи печалби при млечност за доен период над 130-140 литра;

изкупна цена на млякото не по-ниска от 1 лев.

по възможност препоръчително е ветеринарните и профилактичните дейности да са извън дойния период;

отстраняването на опашките още през първата седмица след раждането може да се наложи в практиката, тъй като се получава по-чисто мляко както при машинно, така и при ръчно доене. А агнетата от такива майки по-рядко страдат от стомашни разстройства.

Не на последно място определящо значение за икономиката на фермата имат и изпълнителските кадри. Те трябва да са добре подготвени, да обичат животните и да са икономически мотивирани от крайните резултати на производството. Заплащането на наемните работници трябва да отговаря на вложения от тях труд по количество и качество. Използването на нископлатени и неквалифицирани кадри е фатално за производството

Високата професионална подготовка както на фермерите, така и на работниците, трябва да бъде постоянна грижа за асоциациите и стопанските сдружения, подпомогнати и от тези на млекопреработвателите. Отпуснатите за тази цел пари от ЕС трябва да бъдат усвоявани целево, защото високопродуктивно млечно овцевъдство се създава само с мотивирани и грамотни стопани.

Още от Животновъдство
0

Жени Владинова Млекопроизводителите в ЕС са доставили с 2,8 процента повече мляко на мандрите през първото тримесечие на 2020 г., отколкото през предходната година

0

Европейските сектори за птиче месо и яйца настояват Европейската комисия да управлява вноса, за да предотврати свръхпредлагането, причинено от коронавируса

0

Пандемията COVID-19 изтласка полската птицевъдна промишленост до ръба на криза, сочи доклад на Департамента по земеделие на САЩ. Въпреки че Полша остава най-големият производител на птици в ЕС

0

Колко благоприятно влияе на климата поддържането и използването на пасища в сравнение с модерните и удобни за животните  обори? Изследователи и представители на Баварската асоциация на фермерите

0

Краткият отговор - две трети от германските фермери не вярват и не очакват по-високи приходи! Селското стопанство дава сравнително малък принос за замърсяването на атмосферата с вредни за климата

Последни новини
0

През следващото денонощие със слаб до умерен, в Източна България и северно от планините с умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще се пренася топъл въздух

0

Пържено пиле, маринован червен лук и сос от таратор Продукти: 2 листа тънък арменски хляб (лаваш), кисели (мариновани) краставици, натурално кисело мляко, пилешко филе на скара

0

Много засищащ и лесен за приготвяне Продукти: 500 г агнешка кайма, 500 мл бульон, 2 суп. лъж. брашно, морков, 130 мл прясна мляко, 50 г масло, 700 г картофи, 2 суп. лъж. доматена паста, 1 суп. лъж

0

ДФ „Земеделие“ преведе близо 2,7 млн. лева (2 668 295 лв.) на 247 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от фонда

0

Сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица за зърно продължава да се движи с по-бързи темпове спрямо предходната година. Към края на май 2020 г. засетите площи с двете пролетни култури са съответно

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Ако почерняват, трудно ще ги спасите. Късните мразове са опасни за картофите. Ако са само оклюмали, опитайте бързо да ги подхраните с листен тор.
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

“Февруари” - четвъртата пълнометражна лента на режисьора Камен Калев, влезе в официалната селекция на филмовия фестивал в Кан. Макар той да не се провежда тази година заради пандемията, организаторите на престижния форум решиха да посочат лентите, спечелили вниманието им, и така да проправят пътя им към други фестивали и да улеснят

Седем души решават кога какво да се печата и в какъв тираж На 4 юни българският лев стана на 140 години. Той е определен за национална валута с приемането на Закона за правото на рязане на монети в Княжество България на 4 юни 1880 г. Тогава е приравнен към златния френски франк. Още близо 6 години обаче разплащанията у нас се правят с турски

“Да дойдат в дъжд, в кал, да легнат до мен на брусфора и да ги видим колко са добри.” Така, леко обиден, министърът на отбраната Красимир Каракачанов коментира най-новата серия от колажи с образа му, които обикалят интернет в последните дни, след като той се включи в стрелби на полигона край шуменското село Марково