. Камарата на архитектите в България предлага нов закон за устройство на територията

Камарата на архитектите в България се е наела с нелекия ангажимент да предложи да се изработи нов закон за устройството на територията, който да намали бюрокрацията при разрешителните за строеж, и да каже какви трябва да бъдат законовите принципи.

По този повод утре, 1 август, ще се проведе пресконференция от 11 часа, в Пресклуба на БТА.

Ще участват архитекти от управителния съвет на организацията и нейни членове.

Те ще посочат основните проблеми в сегашния Закон за устройство на територията и ще дадат на властта конкретни решения.

Предложенията касаят намаляване на административния товар и за инвеститорите, и за общините, защото България е на 118-о място от 189 държави по сложност на процедурите за разрешение за строеж, според анализите на Световната банка.

В момента процедурата е една и съща

както за къща, така и за летище

или атомна централа, посочва арх. Борислав Игнатов – председател на УС на камарата.

Документите за издаване на разрешително за строеж в България са 178 и заемат една ръчна количка от папки, а в Германия са 19 документа в една папка, казват организаторите.

Необходима е електронна система за разрешителни за строеж, казват те.