Експресна диагностика

Типични признаци на струпясване по ябълка

Донесе ни ги Иван Векилов от Лозенец, Софийско

За да не се чудят и други наши читатели, които имат подобни признаци по ябълките, публикуваме снмка на плод от ябълка. Донесе ни я в редакцията читателят Иван Векилов от с. Лозенец, Софийско с молба за диагностика. Признаците са типични и не е необходимо микроскопско наблюдение за да се идентифицира заболяването - струпясване по ябълката. Пораженията, които се наблюдават тговорят за силна инфекция и точно затова на такива дървета препоръчваме есенното пръскане с карбамид - 7% (700 г на 10 литра вода). С това пръскане значително се ограничава и намалява заразата за следващата година. Разбира се, това е само част от комплекса мерки срещу икономически най-значимото заболяване по ябълката, които ние периодично ви даваме според сезона и фазите на развитие.