Инвентари, които извършват прецизно агротехнически дейности бяха изложени на Cereals 24 в Англия

Практиката показва, че днес, във времето на сложни климатични промени и нестабилни икономически отношения, фермерите искат да имат универсални машини за обработка на почвата с широк спектър на употреба през цялата година. Новото поколение интензивни култиватори, предназначени за плитка обработка на ожънатите ниви с цел активно смесване и разграждане на растителните остатъци осигуряват добро структуриране на стърнищата и подходяща подготовка на сеитбените легла. Иновациите заложени в тях чрез дигиталните възможности на изкуствения интелект (ИИ) позволяват машините

да се адаптират според условията

на обработваната площ, осигурявайки висока производителност, дори когато се работи във влажни почви или полета с големи количества растителни остатъци. При култивация могат да установят механичен контрол над плевели и саморасли култури, да подобряват почвената структура, профила и дренажа на почвата. В резултат да се намали количеството на семето за посев и употребата на хербициди. Пъргави и полезни, машините от състава на новото почвообработващо оборудване се характеризират с бързи настройки, висока работна скорост при по-ниска теглителна сила и минимални разходи за поддръжка. В тях е заложена способност

да създават положителна среда

за растеж на семената още преди сеитбата.

Съвременните култиватори, като незаобиколима част от комплекса инвентари, щадящи и обновяващи почвата, са предпочитани от фермерите инструменти за интензивни обработки на стърнищата веднага след жътвата. С тях се правят първи стъпки в подготовката на есенната сеитба и първо плитко разхлабване на горния почвен слой. Такива инвентари (някои с премиери) бяха показани в средата на юни т.г. на традиционното семенарско изложение Cereals 24 в Англия. Там бяха видяни от експерти-журналисти от списание Farmers Weekly най-модерни, дигитализирани култивиращи агрегати, конструирани с участието на изкуствен интелект (ИИ). Демонстрациите на Cereals 24 дадоха благоприятна възможност, отбелязаха те, да се покаже как култивирането с плитки обработки на стърнищата може да помогне за преодоляване на сериозни предизвикателства: загуба на влага и плодородна почва, защита на културите от

настъплението на резистентни плевели,

опазване на екоздравето на полето и т.н.

На Откритите полски дни Cereals в област Линкълншир при показа на елитни семена и машини фермерите от Западна Европа се запознаха с нови системи за плитки обработки с едно минаване - обстоятелство, особено важно за опазване на структурата на почвата от уплътняване. На изложбените площи край демопарцелките бяха представени от световни брандове плугове, култиватори, мотофрези, комбинирани сеялки, тороразпръсквачки, пръскачки, трактори и комбайни, балировачки. Сред тях значително място заемаха стърнищните култиватори, с ориентация към плитко култивиране. Минималната почвообработка е твърде полезна, сочат и специалистите, и практиката. Особено за тези, които практикуват технологията No-Till. Така се поддържа устойчива, дългосрочна продуктивност, като същевременно се обръща внимание на ефективността на разходите.

Многобройните посетители на Cereals 24 получиха пряк достъп до набор от машини и технологии за реализация на пълния агрономически цикъл, за разрохкване и аерация на горния почвен слой. Лемежите, зъбците и стреловидните им лапи извършват хомогенно смесване на почва и растителни остатъци, разпределят ги равномерно по цялата работна ширина, с което се насърчава по-доброто им разлагане. Разстоянието между работните органи и между редовете намалява риска от блокиране дори при наличие на големи количества остатъци и по-висока скорост. Фермерите могат да култивират

над 400 дка на ден

при работа със скорост около 12 км/ч, са изчислили любители агроматематици.

С новите технологии този хоризонт се разширява. Интензивните обработки са твърде подходящи, смятат агрономи и техници и за пълноценно използване на все по-кратките времеви прозорци. В това направление помагат и култиваторите, конструирани с участието на ИИ, които се характеризират с многофункционални работни органи, с различни нивелиращи инструменти, както и с богат набор от валяци.

Специализираната в производство на инвентари английска фирма Agriweld показа на Cereals 24 два такива култиватора - Multi Till 5T 3 м, с твърда рама и по-малкия Min Disc 3 м. Multi Till 5T предлага стъпаловиден подход в култивацията и подготовката на семенното легло. Той може да работи при различни теренни условия и да формира добра почвена леха с едно минаване. Адаптивен прикачен култиватор

по формулата „пет в едно"

Multi Till 5T разполага с: водещ набор от 4,6 см дискове (на първия ред), съставящи наклонена дискова система (OSD), работни органи зъбци „пачи крак" за автоматично разрохкване, двоен комплект смесителни дискове и валяк (модел Agri-Packer), хидравличен контрол на дълбочината. Нужната мощност на тягата е 230+ к.с.

Всеки от компонентите на култиватора може да се използва самостоятелно или в пет комбинации, което дава на оператора максимална гъвкавост. Универсалният Multi-Tilll 5T, с плитко следжътвено разрохкване на почвата, работи за стопанства от различни мащаби: за по-малки с 3-метровия си модел, а с 6-метровия модел е за по-големи площи. Multi-Till 5T разполага с уникален хидравличен контрол на дълбочината, който работи заедно с валяка, тип Agri-Packer. Тяхната комбинация предоставя на фермерите възможност да управляват машината на височината на колелата, позволявайки на земята „да диша".

Multi-Till 5T се предлага на пазара в няколко опции: като 3 или 3,6 м фиксирана рама или в сгъваем формат на 4,5 или 6 м ширина. Предвидени са

възможности за добавяне

на комплект за монтаж на сеялка или монтаж на резервоар за течен тор. От своя страна, по-лекият култиватор Min-Disc на Agriweld обработва плитко (на 2,5 см), раздробява, повдига и аерира почвата по цялата ширина на машината, минимизирайки почвеното уплътняване.

Култивирането с минимална почвообработка е полезно, доказват и специалистите, и практиката. Особено за тези, които практикуват различни формати от технологията Nо Till. Известната датска фирма за производство на прецизни инвентари DALBO (добре позната и у нас) също беше представена на демополетата на Cereals 24 с агрегати от този сектор. Мениджмънтът й демонстрира интензивния култиватор CULTIMAX ECO 800, също произведен с участието на ИИ. Машината е мощен 8-редов корпусен предсеитбен агрегат с по 54 зъба (ножове) на ред. Разполага със система за хидравлично, равномерно по цялата работна ширина, разпределение на теглото от 6 300 кг. Отличава се с голяма работоспособност,

предназначен е и за биологично земеделие

Осигурява добро смесване, тъй като образува плътен поток от почва и растителни остатъци. В същото време стабилната и прецизна обработка се осигурява както чрез мощни колела на всяка странична рама, така и чрез регулируем теглич. Тази конфигурация доставя и гарантира голяма товароносимост, точен контрол на дълбочината на култивиране и голямо припокриване. В резултат се получава плътна система за контрол в плевелите, която осигурява пълното им рязане, така че дори и силните видове с коренови системи не устояват.

С едно минаване култиваторът намалява до минимум гъстотата на заплевеляване благодарение на прецизната работа на ножовете му, тип „пачи крак" (210 мм) с двойна пружина за тежки полеви условия.

Работната ширина обхваща 8 м, работната дълбочина варира между 2 и 6 см, а за безпроблемната му експлоатация са нужни над 175 коня. В същото време машината разполага и със системата DUOFLEX, която осигурява индивидуално движение за всяка секция и по този начин се получава оптимален контакт с горния земен слой, независимо от контурите на терена.

КОМЕНТАР

Може ли ИИ да работи за култиваторите?

Използването на ИИ в земеделието е бързо развиваща се тенденция с голям потенциал за оптимизиране на процесите и за повишаване на ефективността и устойчивостта. Може ли да има синергия „култиватор - ИИ"? Това все още е непозната зона, но има мнения, че използването на ИИ в сферата на агротехниката и конкретно в конструирането на машините за обработки може да окаже съществено въздействие за дигитализацията на земеделието в няколко направления:

  • автоматизация и оптимизация с цел намаление на работното време и увеличение на производителността;
  • прецизно управление на машината, равномерна обработка на почвата и по-добър контрол на плевелите;
  • ефективно използване на ресурсите и намаление на разходите за гориво, торове и пестициди;
  • по-добра обработка на почвата и оптимизиране на пръскане и торене за по-високи добиви.

Разбира се, ИИ успешно може да се използва и в усъвършенстване на инвентарите, конкретно на култиваторите, чието значение нараства със скока на климатичните и пазарни изненади. ИИ може да даде верни решения за управление на движението, скоростта и дълбочината на работа на култиватора. Сензорите ще събират данни за влажността на почвата, температура, наличието на плевели, на базата на които чрез ИИ може да се оптимизират настройките и да се вземат информирани решения за най-належащите агротехнически мероприятия. ИИ може да генерира карти на полето, които да помогнат на фермерите да планират по-ефективно торенето, пръскането и други операции. И така да планират по-ефективно съотношението „ресурси - разходи".

Според IT специалисти разработването на ИИ технологии и за култиватори е в ход. Някои от най-актуалните области на изследвания са:

  • разработване на алгоритми за машинно обучение, които могат да адаптират настройките на машината към променящите се условия;
  • интегриране на сензори и други устройства за събиране на данни и реална информация в реално време за управление на сезонните дейности;
  • поява на нови технологии и приложения, като например, автономни култиватори;
  • прогнозиране на потенциални рискове за културите (болести, вредители, заплевеляване) и опасни метеорологични явления, така че да се предприемат навреме превантивни действия.

Ясно е, че ИИ предлага много предимства. Чрез тях мениджърите трябва да разработват такива решения на проблемите, които да гарантират, че ИИ ще бъде използван по отговорен и етичен начин в полза на земеделието. (БФ)

Пълен свободен достъп до машините на демополетата на семенарското изложение Cereals 24 в Англия
Пълен свободен достъп до машините на демополетата на семенарското изложение Cereals 24 в Англия
Multi Till 5T с твърда рама в действие
Multi Till 5T с твърда рама в действие
Multi Till 5T с валяк тип Agri-Packer
Multi Till 5T с валяк тип Agri-Packer
CULTIMAX ECO 800 на DALBO култивира плитко
CULTIMAX ECO 800 на DALBO култивира плитко
CULTIMAX ECO 800 е добър помощник на нотилърите в Европа
CULTIMAX ECO 800 е добър помощник на нотилърите в Европа
Автономен култиватор на Cereals 24
Автономен култиватор на Cereals 24
Автономен култиватор, марка HariTech действа на по-малки площи
Автономен култиватор, марка HariTech действа на по-малки площи
HariTech може и да окопава, и да пази културите от заплевеляване
HariTech може и да окопава, и да пази културите от заплевеляване