Три седмици след началото на развъдния сезон е време да прецените дали постигате целите за размножаване на животните в стадото си. Целевият процент на отелване за три седмици е 90% за кравите и 100% за юниците. Това е от решаващо значение за постигане на процент на отелване от 90% за периода от шест седмици. Постигането на висок процент на отелване през изминалите три седмици е критичен показател за ефективността на заплождането при пролетното отелване.

Степента на успешност при разплод

Ако 90% от животните в стадото се чифтосват сега, то определен брой крави няма да забременеят от първия опит. Вероятно само 55-60% от животните ще заченат от първия опит, което означава, че в стадо от 100 крави за чифтосване, 50-55 трябва да са с телета.

За да бъде успешно отелването, фермерът трябва да започне да идентифицира кравите без цикъл и да намали броя на повторенията, доколкото е възможно. Ако използвате боя за оцветяване на опашката на кравата, променете цвета, след като кравите са осеменени. Така ще можете по-лесно да идентифицирате бременните крави и да разберете как напредват нивата на забременяване.

Нециклични крави

Във всяка ферма има крави, при които не се наблюдават признаци на разгонване в началото на размножителния сезон. Връщането към нормалното циклично поведение обикновено настъпва 30-35 дни след раждането. Първото разгонване често преминава тихо и първият цикъл след това е кратък от осем до 12 дни.

Обикновено кравите биха показали признаци на разгонване 38-47 дни след отелването. Ако една крава надхвърли 60 дни, тя може да има неактивни яйчници – състояние известно като истински аноеструс. Субоеструс е, когато кравата може да се движи нормално, но има слаби или тихи признаци на разгонване. Идентифицирането на тези крави през следващите няколко дни е от решаващо значение, за да се определи кои крави ще останат в стадото.

Също така е важно да наблюдавате всички крави, които се разгонят отново, за да им осигурите възможности за повторно обслужване. Ако кравите отново се разгонят, те не носят плод, а ако не се разгонят отново след първото обслужване, вероятно носят теле.