Неустойчивото време, с чести валежи, ще поддържа повишен инфекциозния фон от гъбни патогени

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

След хладното за сезона време в средата на май, в края на второто и началото на третото десетдневие се прогнозира съществено повишение на температурите, нормализиране на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури.

Очакваните валежи през следващата седмица в по-голямата част от полските райони ще поддържат в оптимални граници почвените влагозапаси в 50 и 100-cм слой - над 85% от ППВ. През периода при добре обезпечените с влага зимни житни култури ще протича формиране и наливане на зърното. В югоизточните райони (агростанция Карнобат) при ечемика, по-рано от обичайните срокове, ще се наблюдава и фаза млечна зрелост.

При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на периода при слънчогледа, засят в агротехнически срок, ще се наблюдава и начало на образуване на съцветие.

Прогнозираното неустойчиво време с чести валежи и през следващия период ще поддържа повишен инфекциозния фон от гъбни патогени: късно кафяво гниене по зреещите плодове на ранните сортове череши, сиво гниене по ягодите, мани по лозата и зеленчуковите култури, струпясване по семковите овощни видове и др.

През третото десетдневие на май при средноранните сортове череши повреди нанася черешовата муха. За ограничаване на щетите от този вредител се препоръчва третиране в начало на фаза зреене на плодовете (плодовете на черешата започнат слабо да порозовяват) с инсектицид с кратък карантинен срок.

В лозовите насаждения трябва да продължат обследванията за наличието и вредната дейност на гъсениците от първото поколение на шарения гроздов молец, при овощните култури - на ябълковия, сливовия и източния плодов червей.

През периода повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще ограничава сезонните почвообработки и борбата с конкурентната плевелна растителност.