25-те браншови организации, които последни протестираха с искане за оставка на Кирил Вътев, като земеделски министър днес отново разпространиха отворено писмо до президента Румен Радев, служебния премиер Димитър Главчев и медиите.

В него се настоява за незабавното освобождаване на Вътев като министър на земеделието. Според организациите, сред които са АЗПБ с председател Венцислав Върбанов и Асоциацията на млекопреработвателите с шеф Димитър Зоров, при Вътев като минисър секторът е доведен до тотална разруха. В писмото се твърди, че при нито един друг министър не е царял такъв хаос и "понякога сме имали чувството, че сме на автопилот, но такова „безмоторно летене" като в последната една година никога не ни се беше случвало".

В писмото като нерешени проблеми, заради които Вътев е загубил доверието им, се изреждат:

- Неспособност да се справи с организацията и прилагането на земеделската политика в страната;

- Не успя да осигури нормална работна среда за сектора

- Съзнателно противопостави и разедини браншовете, като продължава да толерира удобните;

- Не осигури и не съдейства за осигуряване на нормална работна среда при организираните срещи с премиера във връзка с исканията на протестиращите;

- Липса на заложени средства за подпомагане по Украинската помощ в бюджет 2024г., а впоследствие след организираните протестни действия подписа Споразумение с част от бранша, без участието и съгласието на по-голямата част от протестиращия бранш, с което ощети цяла Югозападна България като ги лиши от подпомагане по т.нар. Украинска помощ (липсва подпомагане за културите овес, ръж, просо, третикале; подпомагане за конете);

- Водената неадекватна политика, свързана с вноса на земеделски продукти от Украйна;

- Липса на превенция и контрол във връзка с болестите по животните;

- Намалените ставки на субсидиите и предложени на ЕК почти незабележими, козметични промени в Стратегическия план, въпреки множеството изпращани становища и предложения за промени от страна на бранша. Така и желаната цялостна ревизия на Стратегическия план не се случи.

- Изключително тежко положение и унищожаване на сектор „Мляко" в говедовъдството – намаление на кравите за мляко с 16,7%, по доклад на МЗХ.

Отвореното писмо е подкрепено от:

1. "Обединени български животновъди"

2. „Национален съюз на говедовъдите в България"

3. Национална асоциация на оранжерийните производители

4. „Асоциация на земеделските производители в България"

5. Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

6. Асоциация на млекопреработвателите в България,

7. Национална био асоциация,

8. Професионална асоциация на розопроизводителите в България,

9. Българска оризова асоциация,

10. „Асоциация на българските биволовъди"

11. „Съюз на животновъдите в България"

12. Сдружение "Развъдна асоциация на българските породи говеда – родопско късорого, българско родопско и искърско говедо"

13. Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България"

14. "Земеделски стопани"

15. Животновъдно сдружение "Старият Балкан"

16. Сдружение "Асоциация на животновъдите в региона Странджа-Сакар"

17. "Развъдна организация за автохтонни породи овце в България"

18. „Българска национална организация на зооинжинерите за развъждане на породите селскостопански животни"

19. Национален съюз на градинарите в България

20. СНЦ "Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце"

21. Асоциацията на овощарите в България,

22. Асоциация за развъждане на черношареното говедо в България,

23. Организация на млекопроизводители Ривър Милк,

24. Национален браншови пчеларски съюз,

25. Сдружение „Организация за развъждане на цигайски, романовски и месни породи овце в България".