Болестта на Джон, известна още като паратуберкулоза, е бактериално заболяване на говедата и други преживни животни, за което няма лечение. Причинява се от бактерията mycobacterium avium, която е подвид на paratuberculosis. Говедата са най-податливи на инфекцията през първата година от живота си. Телетата най-често се заразяват чрез поглъщане на мляко или храна, заразени с бактериите, които се отделят в тора или млякото на заразените възрастни животни.

Болестотворните бактерии най-често се съдържат в тора, коластрата, млякото на кравата. Телетата могат да бъдат заразени и в утробата на майката. Болестта на Джон причинява загуба на телесна кондиция и диария, като изходът често е летален.

Най-добрата защита е превенцията

Тъй като няма лечение срещу болестта на Джон, най-добрата защита е превенцията. Необходимо е да се премахнат заразените животни и да се поддържат високи нива на биосигурност във фермите. В някои стопанства се извършват редовни прегледи за откриване на крави, които може да са положителни за бактериите, причиняващи болестта.

Тъй като по-голямата част от кравите се отелват през пролетта, това е период с висок риск за възможно разпространение на инфекции. Редовното проследяване на стадата е най-добрият метод за контрол и превенция срещу болестта. Възможно е животни, които никога не са проверявани, да са заразили крави, които все още не са показали клинични признаци.

Два основни теста

Има два основни теста, които могат да се използват за идентифициране на животните с болестта на Джон. Това са тестовете, които откриват директно болестотворните бактерии, и тестовете, които откриват наличието на антитела срещу бактериите. Тестовете за откриване на бактериите се извършват върху проби от тор или мляко, докато тестовете за откриване на антитела се извършват върху проби от кръв или мляко на отделните животни.

Бактериите могат да се разпространяват от инфектирани към здрави животни в продължение на години, преди да причинят видими и разпознаваеми признаци на болестта на Джон. Ако едрият рогат добитък е умъртвен поради ниска производителност, тогава невидимото разпространение може да продължи дълго време, без да бъдат забелязани клинични признаци при заразеното животно.

Превенция

Някои общи практики за управление могат драстично да увеличат скоростта на разпространение на болестта на Джон във фермата. Разпространението става винаги, когато заразна крава се храни или е в пряк или непряк контакт с няколко телета/млади животни, които не са нейни. Няколко са начините това да се случи, а именно: когато боксовете не са добре почистени между отелванията; чрез хранене със заразена коластра или мляко; при контакт в групови помещения за отелване; когато възрастните крави обитават помещение с няколко телета или млади животни; и при паша на места, където има разпространение на тор от заразени крави.

При закупуване на нов добитък също има голям риск от привнасяне на болестта във фермата. Ето защо когато купувате добитък от ферми, струва си да разберете повече за здравословния статус на стадото и дали е проверено за болестта на Джон.

Проверка на здравето

Не всички ферми проверяват стадата си за бактерии, причиняващи болестта на Джон, но скринингът е много ефективен и необходим. Кравите, които са положителни или за които има съмнение за болестта, трябва да бъдат унищожени и тяхното потомство също трябва да бъде прегледано, тъй като има вероятност малките животни да са влезли в контакт с бактериите.

Понастоящем болестта на Джон не е обявена за зоонозна, но има противоречиви данни за ролята на бактерията-причинител при болестта на Крон – хроничен грануломатозен ентерит с неизвестна причина при хората. Въпреки това, болестта на Джон се открива чрез PCR при хора с болест на Крон. Ето защо специалистите препоръчват да се вземат предпазни мерки при работа с положителни или потенциално положителни животни.