9 черни лешояда, наричани още картали, са дарени на страната ни от Регионалното правителство на Екстрамадура и Регионалното правителство на Андалусия.

Птиците идват от дивата природа на Испания, съобщава  организацията "Зелени Балкани". Карталите са преминали процедури на рехабилитация или лечение, след като са пострадали по различни причини в дивата природа. Птиците са били напълно възстановени в различни рехабилитационни центрове и е преценено, че са способни да оцелеят на свобода, след което са транспортирани до България. 

Това е първата пратка лешояди в рамките на новия проект "Бъдеще за брадатия лешояд", който цели да се реализира последния етап от възстановяването на едрите видове лешояди, заложена в Балканския план за възстановяване на лешоядите. След като съвместния екип на Зелени Балкани, ФДФФ и Дружеството за защита на хищните птици успя да върне изчезналия за страната вид – черния лешояд, както и да възстанови белоглавите лешояди в Стара Планина и Кресна.

Лешоядите са птици с изключителни ползи за обществото, тъй като в ролята си на „санитари на дивата природа", ограничават разпространението на зоонози, сред популациите на дивите и домашните животни, каквато например беше фаталната за животновъдството епидемия от чума по свинете. Лешоядите също така обезвреждат напълно труповете от домашни животни, които понастоящем се обезопасяват от екарисажи, което коства на стопаните и икономиката стотици хиляди левове и значително замърсяване на околната среда.