Специална декларация подготвят участвалите в кръглата маса във вторник в Народното събрание за обсъждане на приетия на първо четене закон за изграждане на вятърни централи в Черно море.

„До няколко дни тя ще е готова, ще я изпратим до Народното събрание и до вносителите на закона", съобщи Емил Милев, председател на рибарско сдружение „Черноморски изгрев".
„Кръглата маса, на която бяхме поканени във вторник в Народното събрание, беше подигравка, защото вносителите на закона не присъстваха. От морето пристигнахме в София над 200 души – представители на зелени ортанизации, хотелиери и ресторантьори от курортите, браншови организации в туризма, рибарската общност", добави Милев.

„Участващите в срещата организации се обединихме след консултации около едно мнение – окончателно оттгеляне на закона и рестарт на цялата процедура. Под рестарт настояваме всичко да започне отначало – обсъждане, кръгли маси, да се направят изследвания, да се вземат предвид становищата на учените. Не бива да се избързва. В момента нямаме достатъчно информация, когато тя бъде събрана, тогава да говорим за закона", обясни Милев. „Това е мнението на всички участвали в срещата, предложението ни е отворено и за други граждански и професионални организации, които искат да се включат", каза още той."Не са най-важното протестите, трябва да се разбере, че тази проблем се отнася до всеки български гражданин, а не само до рибарите и хотелиерите", апелира Милев.

Той коментира, че с изграждането на вятърни паркове ще бъдат ограничени рибните полета. „Три-четири офшорни парка ще ни вземат над 20 % от територията на морето", отбеляза той. По думите му, където се изгради такъв парк, където минава кабел, там риболов няма.
Със свои становища в подкрепа излязоха .Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България. Те заявяват категоричната позиция против изграждането на перки за производство на енергия в Черно море. „След като се запознахме с всички аспекти на идеята, чието изпълнение започна „на тъмно", но придоби сериозна публичност, сме на мнение, че това би навредило сериозно на българския туризъм", заявяват оттам.