Интердисциплинарен изследователски екип, ръководен от специалиста по екологична медицина Даниела Халуза от Центъра за обществено здраве към Медицинския университет във Виена, изследва колко добре и по какъв начин пчелата може да се използва за откриване на вредни за здравето вещества в околната среда.

В системата на международния екологичен мониторинг за проследяване наличието и нивото на замърсители се използват различни организми, наречени биоиндикатори. За да бъде биоиндикатор даден организъм, той трябва да отговаря на редица условия – да натрупва токсини от околната среда, да е многочислен, да се среща в няколко области на света, да изпълнява една и съща роля в екосистемите. Изследванията показват, че обикновена медоносна пчела (Apis mellifera) е отличен биоиндикатор.

Докато търсят храна, пчелите събират замърсители от въздуха, почвата и водата, поради което те отдавна са във фокуса на науката като индикатори за нивото на замърсяване на околната среда.

Наскоро публикуваната обзорна статия на интердисциплинарен изследователски екип, ръководен от специалиста по екологична медицина Даниела Халуза от Центъра за обществено здраве към Медицинския университет във Виена, изследва колко добре и по какъв начин пчелата може да се използва за откриване на вредни за здравето вещества в околната среда. Проучването, публикувано в списание "Insects" показва, че пчелите са идеалните "екологични детективи", особено когато става дума за тежки метали, се казва в прессъобщение на Община Виена.

Изследването включва общо 19 проучвания, публикувани в периода от 2010 до 2020 г. Повечето от статиите са фокусирани върху откриването на тежки метали в медоносните пчели и пчелните продукти. В нашата работа ние успяхме да докажем, че пчелата като цяло, а не само нейните отделни продукти, представлява изключителен индикатор за нивото на замърсяване на околната среда в определен регион, обяснява Даниела Халуза.

С увеличаването на отделянето на вредни вещества в околната среда се увеличават и негативните ефекти върху човешкото здраве. За да открият тези вещества, учените използват специални детектори, наречени биомонитори. Медоносните пчели се считат за особено точни биомонитори. Надеждността на информацията, получена от пчелните продукти, е тясно свързана със сезона, метеорологичните условия и дейността по събиране на храна.

Снимка © Kromus / PID
Снимка © Kromus / PID

Необходими са обаче стандартизирани изследвания, за да се извърши еднаква интерпретация на доказаните стойности от гледна точка на здравната екология. Но въпреки това е сигурно, че трудолюбивата медоносна пчела е гениален детектив за околната среда. Тя притежава изключителната способност да събира данни за замърсяването в определен географски район, обобщава Халуза. Следователно използването на медоносни пчели като биомонитори представлява обещаващ подход за непрекъснат мониторинг на замърсяването на околната среда, който допълва традиционните стационарни измервателни уреди.

Публикация: Elucidating the Role of Honey Bees as Biomonitors in Environmental Health Research, Insects, 2023. Публикацията е част от проекта TecEUS - Technology-Critical Elements in Urban Spheres.