Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира вторично огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в град Генерал Тошево. Вирусът е установен след извършен официален надзор във връзка с констатирано първично огнище.

Засегнат е друг производствен обект, който е технологично свързан с констатираното първично огнище. Той отново се намира в землището на Генерал Тошево и в него се отглеждат около 66 000 подрастващи птици.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на мерки за контрол във връзка със заболяването в обекта, въз основа на която предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици. Целта е ограничаване и недопускане на разпространението на болестта на други територии.

От агенцията продължават извършването на епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

От БАБХ напомнят, че птиче месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

В първичното огнище  в Генерал Тошево, имаше 129 000 птици, които ще бъдат умъртвени.

По същия начин преди месец се разви заразата и в добричкото село Дончево. Първичното огнище беше във фирма, където се отглеждаха над 180 000 птици . После беше констатирано вторично огнище в обект, технологично свързан с фирмата, в който имаше над 30 000 птици.

Огнище на птичи грип беше констатирано и във ферма за пекински патици в село Стефаново.