Иновативни пресоващи комплекси осигуряват адекватно, безопасно и удобно легло в обора

Добре смесената, уплътнената в рамките на нормите, качествена постеля повишава значително нивата на комфорт на животните. Леглото с добро качество контролира:

  • наличието на влага и задържането на миризми;
  • сцеплението на материалите, абсорбиращи отделяните вещества (амоняк и др.);
  • чистотата и нивото на редовната поддръжка.

Има няколко материала, както органични, така и инертни, от които могат да се произвеждат постели за боксовете. Повечето могат да се използват за всички видове добитък. На пазара за оборудване на животновъдни ферми се предлагат гама стационарни преси, които

могат да компресират

различни материали. Конструират се и специализирани диспенсери, които полагат постели в помещенията за животните - крави, свине или овце/кози.

Подовите покрития и постелите отговарят на едни или други характеристики, в зависимост от предназначението им - за нормално ежедневно ползване, за залите за доене (положени в каруселите), за бременни животни или за майки с новородени. Механизираното производство осигурява продукт с допълнителни качества и предимства, полезни за животновъдите. Целта е да се оптимизира отглеждането на животните и да се осигури хуманно отношение към тях с цел по-висока продуктивност и траен здравен статус.

За да се получат такива постели машините са конструирани така че, да обработват и пресират едни или други материали в изискваните от ползвателите параметри. Подходът е различен за съответните суровини: дървени стърготини, слама, сено, дървесен чипс, гумен чипс, хартия (картон), торф, коноп и т.н. Всеки материал има своите предимства и недостатъци и се подлага за обработка в различни съоръжения в зависимост от профила на животинския вид, климата, наличността и цената. Суровините се обработват от различни преси, които могат да ги смесват, компресират и разпределят във формати,

съобразени с условията в съответния обор

Например, когато е нужно (при животни, предразположени към респираторни зарази), се предлага система, която може да генерира силно абсорбираща и нископрахова постелка от чист, незамърсен картон. Същото се отнася и до машиностроителни компании, които предлагат гумени подови покрития за боксовете в обора.

Една от известните фирми, които произвеждат машини за постелки за животни, е ирландската Keenan, чиито многофункционални преси и миксери работят с различни суровини. В тях са заложени приложения и решения за смесване на входящи материали с висока консистенция, с различна плътност и свойства, от които да се получат постелки - рентабилни, надеждни, здрави и неизискващи сложна и скъпа поддръжка. Миксерът KEENAN ProMix, който прави уникално омесване на фуражи, прави подови покрития когато е с монтиран специален капак за предпазване от проникване на прах. Конфигурацията гарантира високото качество на постелята (лесна за почистване), на която стоят или лягат всякакви животни - елитни и обикновени. За да се получат исканите резултати, са

предвидени допълнителни настройки

чрез които самоходът се трансформира и става инструмент не само за миксиране на фуражи, а и за производство на оборска подова настилка - рентабилен продукт за фермите. Снабден е с набор от специализирани фитинги, които позволяват да се захранват с органична маса и механичните пресиращи детайли, добавени като допълнителни части в дизайна.

Както е известно, стандартните подови покрития за обори се формират от обичайните съставки (слама, дървесен чипс и др.), за които стана дума по-горе. В този кратък обзор на машините за продукция, полезна за комфорта на животните, ще поставим акцент върху неконвенционални материали, които в последните години все повече се налагат в европейското животновъдство.

Компанията Ken Mills Engineering (KME), базирана в Обединеното кралство, предлага както обичайните постели, така и картонено подово покритие, което се генерира от абсорбиращ и нископрахов материал: чист, незамърсен картон. Такава постелка работи за постигане на жизнена среда с ниско съдържание на прах, което се гарантира от абсорбационните качества на картона. С нея се установява и ефективен контрол върху полезното хранене.

Комплексът "картон - постилката" се състои от шредер, машина за напречно рязане (1200 мм ширина), вертикална преса за пакетиране със страничен бункер и термозапечатване с двойно уплътнение. Съществена роля играе и агрегатът за претегляне. Шредерът се захранва от конвейер с ширина 1,2 м и дължина 2 м и има 1000-1500 кг/час производителност, в зависимост от продукта. Съвместим е с

роботизирано устройство

за подреждане и точно опаковане на палети. Произвежда до 70 постелки на час, всяка с тегло около 20 кг.

Хибридната машина на KME се използва за производство на подово покритие за говеда, свине, овце и птици. Проектирана е и изградена, така че да отговаря на индивидуалните изисквания на животните и стопаните им. Съоръжението дава възможност за обработка на няколко видове картони, очистени и обезпрашени. Премахва 95% от праха и спорите на мухъл, така че се получава висококачествен краен продукт с по-дълъг срок на годност, с което се намалява времето за възвръщаемост на инвестицята. Картонът за подово покритие след употреба подлежи на компостиране, така както това се отнася и за други типове постелки.

За изолация на пода във фермите се използват и продукти, които се получават след обработка на готови вече бали. Друг, малко по-различен комплекс на KME, известен като разбивач на бали (стационарен), автоматично отваря материала (балирано сено) и го разтрошава в конструирания за целта сгъваем модул. Получената маса се задвижва чрез конвейер с шипове с променлива скорост. В подготовката на елементите за бъдещата постеля се включва и система за обезпрашаване. Обработеният продукт се прекарва през основната преса, както и през съоръжение за претегляне. На изхода се получават пакетирани форми с тегло 20+ кг., които се използват за постели в оборските халета. Освен, че разбива големи кръгли или квадратни бали, разбивачът може да се използва и за „разглобяване" на други пресирани влакнести продукти или хартиени и текстилни отпадъци. Например - за разделяне на балиран картон за повторна обработка.

В някаква степен алтернатива на картона и другите познати суровини са различни рециклирани гумени материали. Базираната в Канада компания Animat е специализирана да произвежда такъв тип постелки. Тя работи с набор от продукти, като гумен чипс, гумени гранули и пелети, от които са съставени повечето от техните постелки. Машините й могат да произвеждат до 1 тон постели на час, предназначени за различни цели в млечната промишленост, в говедовъдството и други въдства. В портфолиото на фирмата са включени и подложки против умора или защитни постелки за конкретни сектори в помещенията за животни. Пример за такъв продукт е индивидуалният матрак за бокс Animattelas I, който се адаптира към повечето приложения, свързани с изискванията на едни или други млечни ферми. С него се цели максимален комфорт за кравите, настанени в обори със свободни или стационарни боксове. Предимството му е, че не поема вода, когато е нов, не се чупи или компресира с времето при интензивна употреба.

Запазва своята еластичност

и способността си да се възстановява и да поддържа размерите си по-дълго от другите видове постели. Гъвкав е и приема формата на кравата, когато тя почива и се връща в първоначалното си състояние, когато животното се изправи и напусне бокса. Нещо повече, не се движи под кравата, когато тя застане на колене, за да стане или легне, нито когато почива в обора.

Друг водещ продукт на Animat е гуменото покритие Interlock, което представлява много добра алтернатива на бетонния под на бокса. Уникалната повърхност на Interlock, направена от 100% рециклирана гума, осигурява отлично сцепление за всички видове добитък, независимо дали е мокра, заснежена или покрита с тор и гарантира комфорт и безопасност на стадото.

Подовата система Interlock отговаря и на нуждите и бюджета на фермера. Тя се адаптира към всякакви конфигурации и повърхности и може да се монтира почти навсякъде - в ново или модернизирано съоръжение за добитък. При нея се използват всички видове почистващи средства: хидравлични, верижни или въжени стъргалки, промивни системи, уникалната решеткова система. Решетката е част от продукта Interlock, с която се осигурява чист под в обора и твърде важния за продуктивността на стадото висок здравен статус. Ограничава евентуална загуба на доход, свързана с производството на мляко, с отглеждането на кравата и това на телето. Неплъзгащата се повърхност осигурява нужното сцепление, независимо дали е суха или мокра, както и достатъчна еластичност, за да достави добра опора на стъпалата и краката на животните. Постелята притежава значителна издръжливост, здравина и гъвкавост.

Устройството за картонени подови покрития на KME
Устройството за картонени подови покрития на KME
Разбивачът на бали
Разбивачът на бали
Индивидуалният матрак за бокс Animattelas I на Animat
Индивидуалният матрак за бокс Animattelas I на Animat