Въглеродни сензори и вентилационни системи поддържат оптимални стойности и контролират качеството

Зърното през зимата трябва да се проверява редовно, за предпочитане е това да става поне на всеки две седмици, така че проблемът да бъде открит, преди да се превърне в бедствие. Следват някои съвети за подпомагане на управлението на складираното зърно през зимата:

1. Включете вентилаторите, докато някой друг чака на вратата за достъп до покрива, за да помирише първата вълна въздух, който се движи в съоражението за съхранение. Мухлясалите или кисели миризми показват развитие на мухъл. За да получите по-ранна индикация за растеж на мухъл, използвайте ръчен монитор за въглероден диоксид, за да проверите за нивата на такъв, излизащ от зърното.

Мониторингът на диоксида дава представа за ранно индикиране на качеството на зърното. Поддържането на зърното с най-високо ниво на качество помага на фермерите да получат по-висока реализация и да се тревожат по-малко за проблеми в елеватора. Качеството е от съществено значение за получаване на по-бърза възвръщаемост на инвестицията за всеки килограм съхранявано през зимата зърно.

Но промените в температурата и влажността в контейнера и навън могат да направят качеството на зърното игра на отгатване. Години наред фермерите използват кабелни системи, за да наблюдават съхраняваното зърно, следейки температурата, влагата и дори инвентара. Преди това се правело изкачване по стълбата за бърз преглед, тест за миризма или проба от влага в стара кутия за кафе. Днес фермерите могат лесно да оценят качеството на зърното, като проверят един конкретен фактор, използвайки мониторинг за въглероден диоксид за наблюдение на зърното.

Един от най-лесните начини

да защитите зърното

е като наблюдавате нивата на въглеродния диоксид. Нормалното му ниво в околния въздух е около 400 части на милион (ppm) и може да достигне до 600 ppm в безопасно съхранявано зърно. Но когато насекомите, мухълът и гъбичките са активни, тяхната дейност създава повишени нива на диоксида. Нива до 1500 ppm предполагат, че по-високата влага насърчава растежа на мухъл. Въпреки това, тъй като нивата се повишават над диапазона от 1500 ppm, това може да е маркер, че в бункер за зърно има тежка инфекция и трябва да се предприемат действия. Тези високи нива могат да съвпаднат с развитието на афлатоксин или фумонизин в съхраняваното зърно.

Ранното улавяне на развалянето на зърното е от ключово значение за минимизирането на загубите и контролирането на качеството му. Тъй като диоксидът може да бъде един от най-ранните индикатори за разваляне, той се превърна в основен инструмент за намаляване на загубите на зърно поради насекоми, плесени и гъбички. Проучванията показват, че мониторингът му позволява на фермерите да знаят за проблемите с развалянето 3-5 седмици по-рано от традиционния мониторинг на температурата и влагата.

На пазара има различни сензори, които позволят тестове за повишени въглеродни нива в хранилищата. Ръчните сензори могат да се използват във всеки бункер по всяко време. Въпреки това, те все още изискват последователна проверка на всеки контейнер поотделно, което отнема ценно време. Добавянето на сензори за въглерод към текущата ви система за мониторинг е друга добра опция, ако имате кабелна система.

Системата за мониторинг

GrainVue на GSI прави поддържането на качеството на зърното по-лесно от всякога. С 24/7 предупреждения и наблюдение, независимо къде се намирате, можете да следите температурата, влагата и запасите на съхраняваното зърно. А с мониторинг на въглероден диоксид от GSI можете да получавате ранни сигнали за потенциални проблеми и да избегнете разваляне във вашите контейнери. С автоматизирани режими за управление на зърното, системата GSI GrainVue означава, че не е нужно да знаете всеки детайл от времето и математиката на влагата и температурата. Можете да кажете на системата от какво се нуждаете, независимо дали от съхранение, или кондициониране и ще знаете, че се обработва. Системата GrainVue и мониторингът на въглерод в силозите могат да осигурят успех и спокойствие.

2. Зърното с лошо качество, което включва зърно с ниско тестово тегло или повредено зърно със счупени зърна, или висок процент фини зърна, се съхранява трудно и трябва да се проверява по-често през зимата. Имайте план за това зърно и го преместете възможно най-скоро, за да избегнете проблеми.

3. Съхранявайте вашето сухо зърно между 0 и 4 оС за зимно съхранение. Охлаждането на зърното под 0 градуса не се препоръчва, тъй като създава възможност за замръзване на зърнени парчета по време на разтоварване. Прeносимата термосонда е ръчен електронен уред за измерване на температурата в силози за съхранение на зърно. Термосондата е херметически затворена и елекрониката й е надеждно защитена от неблагоприятни влияния (влага, вода, прах, насекоми и др.). Разполага с три цифрови температурни сензора, разположени равномерно в тялото на сондата. Корпусът, ръкохватката и върхът на сондата са изработени от алуминий, тялото – от неръждаема иноксова стомана. Върху дисплея се редуват индивидуалните отчети от всеки сензор в период през 4 сек.

4. Не забравяйте, че охлаждащият фронт се движи нагоре през зърното, докато вентилаторите избутват хладния въздух нагоре през пода на коша или каналите. Не изключвайте вентилаторите, докато цикълът на охлаждане не приключи и зърното в горната част на коша не се охлади. Вентилаторите, предназначени за аериране, могат да отнемат до една седмица, за да завършат цикъла на охлаждане, докато по-големите вентилатори, оразмерени за естествено изсушаване на въздуха, може да отнемат по-малко от един ден. Комплексите на GSI постигат оптимални показатели в състоянието на зърното чрез иновативни вентилатори и нагреватели, с които се получава нужното аериране и кондициониране в силозите. Компанията разполага със сушилни, подходящи за почти всяка ферма или търговска дейност, а с оборудването й се постига нужното намаление на влажността. Тяхната работа се контролира от приложението Bullseye Controller, което следи да се спазват нормите за функциониране на вентилаторите по време на съхранение, като не допускат проблеми с топлината. С достигане и поддържане на референтната степен за съдържание на влага се елиминира свиването на зърното и се увеличава срокът му на годност.

5. Проветряването също трябва да се извършва рутинно през зимата, за да се поддържат хладни и равномерни температури в кошчето. Неравномерни температури в бункера за зърно могат да възникнат, когато зърнената маса не е достатъчно охладена през зимата, което води до по-хладно зърно по стените на бункера и по-топло зърно в сърцевината. Тази температурна разлика може да причини конвекционни потоци, които отлагат влага върху повърхността на зърното, причинявайки разваляне и образуване на кора. Други причини за неравномерни температури в бункерите включват слънчево нагряване на зърното под покрива и по стените на бункерите, както и нагряване от насекоми и плесени. Изравнете повърхността на зърното, за да подобрите аерацията и да предотвратите проблеми, причинени от натрупани фини частици, чрез разпръскване на зърно или пробиване на контейнера.

ITG CLOUD e иновативна облачна технология, осигуряваща възможности за дистанционен мониторинг, анализ и контрол на температурата на охлаждане на складираното зърно.

6. Когато наблюдавате зърното, винаги използвайте блокираща система за етикетиране, така че оборудването за разтоварване да не е включено, докато някой е в силоза. Използвайте системата за приятел всеки път, когато влезете в контейнер и използвайте предпазен колан, когато има такъв. Ако по повърхността или по стените на бункера е залепнало зърно с коричка, винаги избутвайте зърното отгоре, за да избегнете заравяне, когато зърното бъде освободено. Бъдете изключително внимателни при развалено зърно, тъй като трагичните инциденти са по-чести, когато зърното е развалено и не изтича лесно от кошчето.

GSI GrainVue сензор за мониторинг на въглеродния диоксид в зърнохранилищата
GSI GrainVue сензор за мониторинг на въглеродния диоксид в зърнохранилищата
Сензорът се монтира лесно към стената на силозите
Сензорът се монтира лесно към стената на силозите
Системата включва модерен интерфейс и мобилно приложение за изпращане на данните до различни устройства
Системата включва модерен интерфейс и мобилно приложение за изпращане на данните до различни устройства
GSI Bullseye Conroller за вентилационна система
GSI Bullseye Conroller за вентилационна система
ITG мониторинг система
ITG мониторинг система