В демонстрационния център фермерите могат да правят млечни продукти по стари български рецепти, казва ректорът на Тракийския университет

 

Проф. д-р Добри Ярков е ректор на Тракийския университет в Стара Загора. По негово предложение в България се създаде Институтът по зоонози ONE HEALTH, който е част от международна мрежа научно-изследователски центрове, занимаващи се с изследвания на зоонози - инфекциозните и паразитните болести, които се предават от животните на хората.

Съгласно предложението на ректора институтът ще извършва информационна и комуникационна дейност чрез информационен уеб сайт, свързан със сайта на Тракийския университет – Стара Загора. За изграждането на научно-изследователското звено има мащабна подкрепа от специалисти по ветеринарна медицина в университета в Хановер, от специалистите от медицинските университети в България, от Министерския съвет, както и от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

- Проф. Ярков, какво налага създаването на Института по зоонози ONE HEALTH?

- Идеята за създаването му е наша, защото Тракийският университет е 100% държавен изследователски университет. Той трябва да работи в полза на обществото и дори да изпреварва проблемите, които се задават. В този смисъл нашият приоритет в областта на научно-развойната дейност е човекът, неговото здраве и благосъстояние, неговото изхранване, киберсигурността. Второто важно направление в нашата дейност са климатичните промени и опазването на околната среда. Третото направление е дигитализацията.

По отношение здравето на хората виждаме, че постоянно се съобщава за болести по животните, които обхващат цели континенти и които са опасни и за здравето на хората. В Тракийския университет се осъществява обучение по ветеринарна медицина, екология и опазване на околната среда, предлагаме целия спектър от аграрни специалности. Ние проучихме как стои въпросът с подобни научни институти по света и решихме да стартираме Института по зоонози ONE HEALTH. За наша радост той тръгна много добре с подкрепата на Министерство на образованието и целия Министерски съвет. Бих искал да изкажа специална благодарност на академик Николай Денков, който преди няколко седмици ни зарадва с решението на Министерски съвет, да бъде открит Институтът по зоонози ONE HEALTH към Тракийския университет.

- Основна дейност на Института ще бъде приложната епидемиология. Моля, обяснете какво означава този термин. С какви практически теми ще се занимават учените в него?

- Епидемиология е наука, която изучава заразните болести при животните. Зоонозите са над 150 заболявания на брой, включително паразитните, като например тенията трихофития, която се предава от говедата към хората, микроспорията, която се предава от котките към хората и най-вече децата, или кучешката тения. Зоонози са също бактериалните и вирусните заболявания. И докато при животните има специфични медикаменти за борба с тези заболявания, то лечението им при хората е изключително трудно и неприятно, често дори завършва летално.

- С кои други институти и учени ще обменяте опит?

- Такива институти има в Цюрих и Хановер. Преди да стартираме, направихме проучвания. Аз се запознах на място с работата на Института в Хановер. С университета по ветеринарна медицина в Хановер (TiHo) имаме дългогодишни връзки и договори за съвместна работа. Имахме пълната подкрепа от неговия ректор д-р Герхард Грайф, той и досега ни оказва неоценима помощ. Втората стъпка беше моето посещение в Берн, Швейцария, където имах среща с проф. Макс Гасман, директор на Института ONE HEALTH в Цюрих към Цюрихския университет. От проф. Гасман също получих уверение за подкрепа и съвместна дейност. С цялата си убеденост ръководството на Тракийския университет се радваме, че имаме този Център по зоонози ONE HEALTH. Той е изцяло научен институт и вече е основно звено в структурата на университета.

Академичният съвет на Тракийския университет вече прие Правилник за работа на Института. Част от нашата дейност по политиката ONE HEALTH е и конференцията, която планираме да се състои на 23 ноември, за опазване на генофонда на аборигенните породи, защото те са изключително устойчиви и здрави животни с много здрави гени по отношение на приспособимостта към местните условия, имат по-здрави крака и копита, по-силна имунна защита, по-висока устойчивост към всякакви заболявания.

- Как България заинтригува Вашите колеги-учени в Германия и Швейцария?

- Географската позиция на България на кръстопът и нейното призвание е, да пази Европа от болести, които са особено опасни и се предават от животните към хората. Това е наистина важно за всички държави от Европейския съюз. При посещението си и в Хановер, и в Берн се усети, че Тракийският университет вече е желан партньор в Европа, а и в целия свят.

Проблемите са общи - виждаме болести, които не са били актуални в Европа, като син език, който пак се появи в Германия, или като Ковид-19, който циркулира и между животни, като например норки.

Син език е заболяване, което ние сме изучавали като тропическа болест, която не е била характерна за Европа и България. През последните години обаче се вижда, че

с промяната на климата по нашите

географски ширини се появиха болести,

които преди не са били характерни

Това са изключително опасни заболявания и ако не се вземат мерки срещу тях, те ще се разпространят на територията на целия континент.

Син език не е потенциално опасен за здравето на хората, но атакува животни, предназначени за човешка консумация. Поради това може да се получат вторични инфекции, които да бъдат опасни за хората.

- Очаквате ли други болести по животните да създават проблеми в бъдеще в България?

- Преди години проблем в България беше едно друго неизвестно заболяване - нодуларен дерматит, който нанесе значителни щети на говедовъдството. Африканската чума по свинете е голям бич за свиневъдството. В бъдеще все по-често ще се сблъскваме с тези и други нови болести и ние трябва да сме готови с мерки за спиране на тяхното разпространение в Европа.

- Какви специалисти ще участват в Института?

- Институт по зоонози ONE HEALTH ще бъде една стройна организация с малък управленски състав и с множество учени, които ще изследват болести, които се предават от животните на хората. Ще се извършват фундаментални изследвания, които ще бъдат вложени в модели за превенция на тези заболявания, които ще бъдат предложени на българската държава и на европейските органи за опазване на здравето така, че резултатите от нашите лаборатории ще бъдат насочени изцяло към превенция на заболяванията, които се предават от животните към хората. Убеден съм, че с колегите от Германия и Швейцария ще стартираме работа на най-високо ниво. Ще работим с високотехнологична апаратура, която ще позволява ранно установяване на диагнозата. Ще търсим устойчиви типове животни с устойчиви гени, както и ваксини и други методи за превенция на разпространението на тези болести в Европа.

- От колко души ще се състои екипът на Института?

- Управленският екип ще бъде от трима до петима души, а учени ще бъдат привлечени от целия свят и те ще работят по различни тематики – генетици, молекулярни биолози, инфекционисти в областта на ветеринарната и хуманната медицина, околната среда, специалисти по водата, по почвата, микробиолози, вирусолози, паразитолози и други. Тези специалисти няма да бъдат назначени на щат в Института, а ще бъдат хора от университети в България и целия свят, които ще бъдат привлечени да работят по различни проекти на Института. Този Институт ще работи по научни проекти, ще разполага с най-модерната лабораторна техника. Ще използваме вече създадената научна инфраструктура в Тракийския университет, както и в Германия, Великобритания, Франция и целия свят, включително Япония и Китай.

- По какъв начин ще се финансира работата на Института?

- Към момента Институтът не получава субсидия от държавата, той ще се самоиздържа. За него ще бъде заделен финансов ресурс първоначално от бюджета на Тракийския университет. С работата по проектите ще стартира неговата практическа и лабораторна дейност, но имаме резерви и научни проекти, които осъществяваме в момента, така че ще балансираме финансовото положение на Института така, че той да стартира силно. Вярвам, че началото ще е силно с ресурс както от Европейския съюз, така и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Норвежкия финансов механизъм, програми на ФАО към ООН и на НАТО, ще имаме двустранни споразумения. Очаквам инвестиции и от бизнеса по някои специфични въпроси, с които може да се справи Институтът. Ще привлечем докторанти, които ще работят по специфични въпроси, касаещи зоонозите. Убеден съм, че Институтът има изключително голяма перспектива не само в регионален, а и в европейски и световен мащаб. Интересът към него е много голям и екипът, който ще бъде сформиран, ще бъде на много високо ниво.

- Какви обучителни курсове за фермери предлага Тракийският университет?

- Тракийският университет провежда курсове в различни направления, включително пчеларството и по опасни заболявания като Африканската чума по свинете. Участие в тези обучения вече са взели около 3000 фермера.

Всеки може да се включи, независимо от предишната образователна подготовка. По най-новата ни програма обучаваме фермери в производството на млечни продукти – сирене, кашкавал, катък и други. Имаме демонстрационен център и производствена база за продукти единствено от мляко, без добавки – така, както са ги произвеждали нашите родители и прародители. Работим също много активно и провеждаме курсове в посока опазване на генофонда в България, както и в областта на технологиите. Нашите специалисти са познати в цяла България, имат висока репутация и фермерите им се доверяват.

Центърът по зоонози ONE HEALTH е част от Тракийския университет и ще изпозва неговата материална база и научния му капацитет
Центърът по зоонози ONE HEALTH е част от Тракийския университет и ще изпозва неговата материална база и научния му капацитет