Въпреки че ябълката е сравнително непретенциозен вид и може да се отглежда в цялата страна, и тя си има биологични изисквания, които е добре да знаете.

  • Както при всички културни растения и при нея най-голямо значение има топлинният режим, особено минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната честота.

Ябълката е сред най-студоустойчивите овощни култури. Дръвчето издържа на студове до минус 30°С, ако е добре закалено. При редуване на студени с топли периоди в края на зимата обаче е възможно да се стигне до частични измръзвания на някои растителни части.

  • Ябълката е взискателна към количеството на валежите. Обикновено недостатъчно влага има през най-топлите месеци - юли, август, често и септември.
  • Тъй като видът е устойчив на студ, ябълката може да се отглежда на разнообразни месторастения. За неподходящи се смятат ниските затворени котловини, защото студеният въздух пада надолу по склоновете им и се задържа в ниските места.
  • Надморската височина също е от значение. Най-подходяща е до 800 м, като над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетационния период. На такива места не бива да се засаждат сортове, които зреят много късно.
  • Ябълката се развива добре на дълбоки, влагоемни и богати с хранителни вещества почви. При тези условия дървото развива мощта коренова система.

По възможност трябва да се избягват почви, които са непропускливи, тъй като те са бедни на кислород, вследствие на което корените на дръвчетата се задушават и умират.

Нивото на подпочвените води не бива да е по-високо от 1,5 м до повърхността.