Критични минимални температури за зимните житни не се прогнозират

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи около и над климатичните норми.

Оскъдните валежи и необичайно високите температури през октомври доведоха до задълбочаване на формиралото се засушаване. В средата на есента почвените влагозапаси в 50cm слой са напълно изчерпани, а в част от полските райони отсъства продуктивна влага и в целия еднометров почвен слой. На много места в страната поради неблагоприятните условия бяха отложени предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници и пропуснати агротехническите срокове при сеитбата на зимните житни култури.

През първото десетдневие на ноември се очаква постепенна, положителна, промяна в агрометеорологичните условия. В началото на месеца се прогнозират валежи, подобрение на водно-физичното състояние на горния почвен слой и на условията за провеждане на сезонните почвообработки и изоставащата есенна сеитба.

Валежи със стопанско значение и повишение на влагозапасите в 50cm почвен слой се очакват през втората половина на ноември.

През този период началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви ще се осъществяват при наднормени средноденонощни температури. В края на ноември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази – от поникване до 1, 2 и 3 лист.

През месеца критични минимални температури за намиращите се във фаза поникване зимни житни култури не се прогнозират.

През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки и за провеждане есенните растителнозащитни пръскания при овощните култури, за ограничаване на заразите от струпясване, ранннo кафяво гниене, сачмянка, къдравост по прасковата и др. зимуващи патогени, ще има през второто десетдневие и в края на месеца.