Най-голямата компания за управление на поземлена собственост „Агрион“ предлага под наем хиляди декара земя, подходяща за паша. От предложението могат да се възползват собственици и арендатори на земеделски земи, които искат да отглеждат животни.

Всеки фермер, който е взел пасище под наем, може да спечели до 15 000 евро. Това сочат сметките на министерството на земеделието за 2023 г. И това са само субсидиите за земята, извън плащанията за животни. Очаква се през следващите години парите да се увеличават.

Така реално една ферма от 300 декара примерно може да вземе около 7000 евро годишно само от базовите и преразпределителните плащания. Около 5000 евро допълнително могат да дойдат от екосхемите – за поддържане на площи, за възстановяване на почвения потенциал, за намаляването на използването на пестициди и за поддържане на биологичното разнообразие. Освен това за младите фермери приходът набъбва с още 3000 евро.

В крайна сметка собственикът може да изкара около 15 000 евро годишно само за земята, която е взел под наем. Отделно, ако избере да отглежда добитък например, ЕС ще му плаща по 43 евро за брой, което е 4300 евро годишно за 100 броя животни.

Терените, които предлага „Агрион“, варират от няколко декара до няколко хиляди дка и ще се отдават чрез пряко договаряне и с опция за изцяло дигитален път.

Дружеството непрекъснато се стреми да въвежда иновативни и справедливи методи за определяне на рентните нива, а отскоро и безопасна и адекватна алтернатива за наем на земя: изцяло дигитална процедура на целия процес – от пълната информация за парцелите, които се отдават, през подаването на офертата и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер, https://www.agrion.bg/campaign/rent всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.