Търговският баланс за юли 2023 г. е отрицателен и е в размер на 264,7 млн. евро при дефицит от 329 млн. евро за юли 2022 г., съобщава Българската народна банка.

За януари - юли търговският баланс е отрицателен в размер на над 1,5 млрд. евро (1,6 на сто от БВП) при дефицит от повече от 2,2 млрд. евро (2,6 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки за юли е повече от 3,6 млрд. евро като намалява с 652,5 млн. евро (15,3 на сто) в сравнение с този за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. износът е над 25,6 млрд. евро (26.8 на сто от БВП), като намалява с 1,9 млрд. евро (7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2022 г.

Вносът на стоки за юли е 3,884 млрд. евро, като намалява със 716,8 млн. евро (15,6 на сто) спрямо юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. вносът е близо 27,143 млрд. евро (28,4 на сто от БВП), като се понижава с 2,644 млрд. евро (8,9 на сто) спрямо същия период на 2022 г.

Салдото по услугите през юли е положително в размер на почти 891 млн. евро при положително салдо от 709,6 млн. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. салдото е положително в размер на 3,557 млрд. евро (3,7 на сто от БВП) при положително салдо от почти 2,686 млрд. евро (3,2 на сто от БВП) за януари – юли 2022 г.

Текущата и капиталова сметка на страната за юли е положителна и възлиза на 815,3 млн. евро при излишък от 251,1 млн. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на близо 1,785 млрд. евро (1,9 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 705,4 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за януари – юли 2022 г.

За юли 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на почти 637 млн. евро при положително салдо от 283,4 млн. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на близо 1,081 млрд. евро (1,1 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 280,8 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за януари - юли 2022 г.

Капиталовата сметка на страната за юли е положителна и възлиза на 178,5 млн. евро при отрицателна стойност от 32,3 млн. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 703,9 млн. евро (0,7 на сто от БВП), при отрицателна стойност от 424,6 млн. евро (0,5 на сто от БВП) за януари – юли 2022 г.

Финансовата сметка за юли 2023 г. е положителна в размер на 1,122 млрд. евро при положителна стойност от повече от 1,559 млрд. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. финансовата сметка е положителна – 971,7 млн. евро (1 на сто от БВП), при положителна стойност от над 1,6 млрд. евро (1,9 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват през юли със 137,8 млн. евро при повишение със 145,5 млн. евро за юли 2022 г. За януари – юли 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се са в размер на 2,058 млрд. евро (при 1,553 млрд. евро за януари – юли 2022 г.), което показва увеличение от 505,4 млн. евро.