Няколко браншови асоциации подадоха писмо до Министерството на земеделието, министър - председателя и вицепремиера с призив да не бъде сменян поста на Георги Тахов като изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" със Снежана Благоева. 

"Той е е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Доказал се е професионално, тъй като, по независещи от нас причини, имаше потенциална заплаха България да загуби средствата, които получава. Като ръководител д-р Тахов успя и мобилизира успешно целия професионален капацитет и експертен ресурс на ДФЗ-РА. Така в рамките на 3 месеца бяха обработени около 4300 проекта по всички мерки, като имаше проекти от 2019, 2020 г. Към 20 декември 2022 г. в ДФЗ вече имаше единствено проекти за обработка по мярка 4.2 и нищо друго.Паралелно с оценката по проектите, по процедура преминава и обработка на заявления по процедури по подмярка 4.2, като на 523 броя проектни предложения бе заявена субсидия в размер на 653 милиона. По подмярка 7.2 е извършена оценка на проекти, със заявена финансова помощ в размер на 91 млн. лева. Приключена е и предварителната оценка по мярка 7.1 за улици и пътища.
В края на 2022 г. година бяха изплатени ПНДЖ1 и ПНДЖ3 на 100%, а не както през минали години на 50 или на 80%- или това са над 660 млн. лв. на 54 000 стопани по СЕПП.
С професионализъм и компетентност бе създадена е контролна система, които ускорява обработката на проектите. Има и още много други дейности, организационни промени, ефективни професионални решения и вътрешни системи, които са извършени в ДФЗ, които се осъществиха при управлението и под непосредственото ръководство на д-р Георги Тахов", пишат от долуизредените асоциации. 

"Предстои ЕК да одобри стратегическия план, по който е предвидено финансиране за над 8 млрд. евро до 2027 г.
Д-р Георги Тахов вече е доказал се държавник и специалист, експерт с утвърден и безспорен авторитет на управленец и организатор, което се признава от цялата земеделска общност, в това число в хранително вкусовата индустрия на България. Благодарение на него в последната години секторът може да върви напред и то при известните на всички ни ситуации. Нека не забравяме, че именно неговите решения не създадоха допълнително напрежение, ескалация и възможности за мащабни и продължителни протести, както се случи в други страни на Европа.

Смятаме, че нашето мнение и становище ще бъдат взети предвид от управляващите и господин Георги Тахов ще продължи да ръководи кемпетентно ДФЗ-РА като изпълнителен директор", допълват те. 

Писмото е подписано от: Йордан Чорбаджийски
Председател на УС на Национална лозаро-винарска камара и Заместник-председател на НСХ

Асоциация на месопреработвателите в България
Асоциация на млекопреработвателите в България
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
Национална асоциация на млекопреработвателите
Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
Съюз на българските мелничари
Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България
Съюз на пивоварите в България
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Съюз на производителите на захар и захарни продукти
Съюз на птицевъдите в България

ВТОРИ ПРИЗИВ

И други животновъдни асоциации застанаха зад призива Тахов да остане шеф на Фонда. 

"Във връзка с разпространяващите се слухове в публичното пространство – медии, социални мрежи, радио, телевизия и др., за смяна на изпълнителния директор на
ДФЗ и назначаването за такъв на г-жа Снежана Благоева,
Националния съюз на говедовъдите в България е длъжен да Ви извести, че не е съгласен с такова решение по следните причини:

Г-жа Благоева, като „Директор на Директни плащания и поземлени отношения“ изрази и взе позиция да се предоставят пасищата и ливадите не само на фермери, които отглеждат животни, но и на лица, които нямат
животни.

 Вследствие на това, голям брой животновъди бяха принудени да приключат с животновъдството поради липса на пасища. А други, които нямаха животни, да очертават пасища.

 Сега изпълняващият директор на ДФЗ – г-н Георги Тахов, успя в много кратък срок да овладее напрежението в ДФЗ, да създаде работеща атмосфера, да се навакса изоставането, вследствие на което, задълженията
на фонда към фермерите се изпълняват в посочените срокове.

Имайки в предвид гореказаното, с една такава смяна на директора, отново ще се излезе от равновесие, а на фермерите им трябва съвсем малко да „паднат на
дъното“. Нека да не експериментираме, а да се запази и усъвършенства една работеща структура", призовават председателят на НСГБ: инж. Димитър Зоров, почетният председател на СЖБ: Пени Христова и председателят на АББ: Мария Степанчева.