Ако овцата или козата ви получи обрив по кожата на устните, по устната лигавица, по ноздрите, клепачите или на друго място по тялото, значи, че е болна от заразна ектима.

Тази вирусна болест засяга овце и кози на всякаква възраст, но най-възприемчиви са

младите животни до 1 година

При агнетата до 3-месечна възраст заразната ектима протича в по-тежка форма, отколкото при възрастните животни.

Вирусът на заразната ектима се намира в образувалите се сухи корички и запазва болестотворността си до 15-20 години!

Важно! В редки случаи може да се зарази и човек: например ако при обслужване на заразени животни, се одраска по ръцете.

Болестта се разпространява по всяко време на годината, но

през лятото и късната есен обхваща масово овцете.

Ако имате болни от заразна ектима животни, незабавно ги изолирайте от здравите, лекувайте ги и направете двукратна дезинфекция на обора, в който е имало болни животни.

Заболяването се предава при пряк контакт на болни със здрави животни или чрез опадалите корички от болните животни, които заразяват водата, храната и инвентара в обора.

Най-сигурната предпазна мярка е ваксинация на здравите овце и кози преди изкарването им на паша.