Ако имате дръвче от дрян, което искате да облагородите, сега е моментът да го направите. А целта на присаждането е да се образуват по-едри плодове.

Акцентите са:

  •  За подложки се използуват дръвчета, поникнали от семена. Имайте предвид, че семената на дряна покълват след продължителен период на покой.

Понякога това става чак на втората година след засяването им.

За повишаване кълняемосгта на семената, специалистите препоръчват плодовете на дряна да се събират, когато започнат да се зачервяват, и веднага да се засеят.

Друг начин е да се направи предварителна обработка. За да се размекне твърдата костилка, повърхността й трябва да се надраска.

  •  В практиката най-добри резултати са получени от присаждането на будна пъпка, която има щитче. Препоръчва се операцията да се извърши между 15 май и 15 юни.

Около 15-20 дни след присаждането подложките се съкращават на чеп над присадената пъпка, от която израства стъблото.

Прави се в 3 стъпки:

  •  На кората на подложката, където ще се прави присаждането, се извършва Т-образен разрез до дървесината, дълъг 2-3 см. С овощарското ножче се отваря леко само в горната му част.
  • Пъпката, която ще се присажда, се изрязва с щитче. Резникът се зарязва на 1.5-2 см под пъпката и на 0.5-1 см над нея. Щитчетата се изрязват с тънък пласт от дървесина или без дървесина.
  •  Щитчето се поставя в направения отвор и се привързват с рафия или полиетиленова лента.

Важно!

  •  Препоръчително е пъпките да се поставят от северната страна на подложките, за да бъдат изложени по-малко на нагряване от слънцето.
  •  Присаждането се извършва през хладните часове на деня.

Проверка

Да. Ако пъпката се е прихванала, листната дръжка изсъхва и по-късно пада при лек допир. Щитчето е свежо и превръзката започва да се впива в мястото на присаждане.

Не. Ако присаждането на пъпка не е било успешно, листната дръжка си е на мястото, но е изсъхнала, изсъхнало е и щитчето. При допир с пръст тя няма да падне.