Световната реколта от слънчоглед ще достигне 54,3 млн. ттона през 2023/2024 г. Тя е била едва 51,6 млн. т през 2022/2023 г. - бъдещата реколта ще бъде с 5% по-висока.Това съобщава Министерството на земеделието на САЩ (USDA) в редовния си месечен отчет за май.

Според прогнозата на USDA страните от ЕС ще добият не 9,3 млн. тона слънчогледово семе, а 11,5 млн тона а Украйна - не 11,2 млн. т, а 11,8 млн. тона. В Аржентина реколтата от маслодайното семе, напротив, ще намалее от 4,2 млн. т на 3,9 млн. тона.

Въпреки нарастването на обемите на реколтата, износът на слънчоглед през 2023/2024 МГ ще намалее почти наполовина - от 5,3 млн. т на 3,6 млн. т. Това ще се случи поради намаляване на присъствието на украински семена на световния пазар. Ако по-рано Украйна доставяше 2,25 млн. тона, то през новия сезон ще достави само 700 хил. тона.

Очаква се и намаление на крайните запаси от слънчоглед в началото на новата селскостопанска година - от 4,4 млн. т на 3,7 млн. т. Ако прогнозата се сбъдне, те ще бъдат наполовина по-малко от тези в края на 2021/2022 МГ . Намаляването на запасите от слънчогледово семе в света се дължи на войната в Украйна.