През април честите валежи повишават риска за развитие на редица гъбни болести по овощните култури. Ранното кафяво гниене (Monilia laxa) нанася сериозни щети по костилковите овощни видове. Причинява се от гъбен патоген, който поразява (опожарява) цветовете и прониква в плодните дръжки. При засегнатите от болестта овошки се препоръчва след цъфтежа третиране със системни фунгициди: Кенжа – 0,08%, Пролектус 50 ВГ – 0,12%, Сигнум – 0,03%, Луна Експирианс – 0,05% и др..

През април при черешата и вишната е необходимо да се извърши третиране срещу най-опасната гъбна болест – цилиндроспориозата известна още и като бяла ръжда. Патогенът (Blumeriella jaapii) напада главно листата и при силна зараза може да причини преждевременен листопад. Срещу цилиндроспориозата могат да се използват препаратите: Сигнум – 0,03% (в края на цъфтежа), Флинт Макс 75 ВГ- 0,03, Делан 700 ВДГ - 0,05%.

При прасковата срещу брашнестата мана (Sphaeroteca pannosa ) се препоръчват две третирания, през 10 - 15 дни, с регистрираните фунгициди: Еминет 125 МЕ – 0,03%, Фонтелис СК – 0,15%, Сигнум – 0,045%, Луна Експирианс – 0,05%.

През месеца при семковите овощни видове, във фаза цветен бутон, се провеждат пръскания срещу икономически най-важните болести; струпясване по ябълката (Venturia inaequealis) и крушата (Venturia pyrina), брашнеста мана по ябълката (Podosphaera leucotricha), загиване на завръзите при дюлята (Monilia cydoniae).

При чувствителните на брашнеста мана сортове ябълки трябва да се използват фунгициди ефикасни едновременно срещу двете болести - струпясване и брашнеста мана; Серкадис – 0, 025%, Куимера - 0,02%, Флинт Макс 75 ВГ - 0,02%, Фонтелис СК – 0,075%, Сугоби – 0,02%, Еминет 125 МЕ – 0,03%, Луна Експирианс – 0,05%. Посочените препарати са приложими и при крушата.

Срещу болестта загниване на завръзите при дюлята са подходящи фунгицидите Скаб 480 СК– 0,3%, Делан 700 ВДГ – 0,05%.

Срещу вредителите по овошките (листните въшки, плодови оси, листозавивачки и др.) при плътност надвишаваща икономическия праг на вредност, се извършва пръскане с някои от следните инсектициди; Афърм опти – 0,2%, Суми Алфа 5 ЕК – 0,025% (Оазис, Сумицидин), Сиванто Прайм – 0,09%, Кораген 20 СК-0,16%, Карате Зеон 5 КС– 0,02%, Ефциметрин 10ЕК – 0,04%, Ламдекс екстра – 0,07%, Синеис 480 СК – 0,015% (разрешен до 30.04.2023), Делегат 250 ВГ – 0,03% др.

При ягодата в началото на цъфтежа трябва да се извърши третиране срещу една от най-важните гъбни болести - сиво гниене (Botrytis cinerea). Ефикасни срещу болестта са фунгицидите: Авалон – 0,2%, Геокс ВГ – 0,05%, Кенжа – 0,12%, Пролектус 50ВГ- 0,12%, Сигнум – 0,075%, Таегро – 0,025%.

През април при овощните култури се провежда интензивна растителна защита. За да се предотврати появата на резистентност към някои често използвани пестициди при овошките, задължително е да се редуват препарати с различни активни вещества.