Новозасадените ягодови растения също са в риск, когато температурите са променливи и почвата често замръзва и се размразява. Вследствие на това се получава изтегляне на коренчетата, които са плитко разположени.

За да помогнете на ягодовите растения, трябва да притъпчете почва около стъблото. Освен това в основата може да насипете торф, слама или още рохкава почва.