Европейската комисия одобри изменение на подкрепата за преодоляване на последиците от войната

ЕК одобри изменението на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, с което България може да приложи максимално допустимия лимит за стопанство в първичното селскостопанско производство.

Това стана възможно след като в началото на миналата седмица (07.11.22 г.) Министерството на земеделието изпрати искане за нотификация за изменение на схемата, след като в края на октомври ЕК публикува Съобщение за изменение на Временна рамка. С него бе увеличена максималната сума, която едно предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти може да получи на 250 хил. евро. До този момент тя възлизаше на 62 хил. евро.

Държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ бе одобрена от ЕК на 16.08.22 г. със срок на прилагане до края на 2022 г. Схемата беше разработена при спазване на правилата на Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна. В периода 01-16.09.2022 г. бяха приети над 37 хил. заявления за подпомагане. Сумите, получени от някои земеделски стопани, бяха редуцирани до тавана в одобрената схема за подпомагане – 62 хил. евро.