Дезинфекцията е нужна. Патогени, причинители на болести и плевели нанасят вреди на горния земен слой

Растителнозащитните мероприятия са нещо повече от обичайни за земеделската полева практика, за градинарския, оранжерийния и биосектора. Но много по-малко се говори и върши за защита на почвата от всякакви патогени. Действията в това направление най-често остават на заден план или се забравят. А специалисти казват, че те са не по-малко важни от растителната защита. Нека припомним - обеззаразяването се извършва преди оран и сеитба, както и напролет преди изнасянето на разсада. Дезинфекцията е нужна, защото патогените и причинителите на болести по растенията се предават много лесно чрез почвата. Също така е важно да се отбележи, че дезинфекцията на почвата позволява на стопаните да контролират и наличието на плевели.

Дезинфекцията се извършва по различни начини. Един от тях е машинното пропарване, като

прегрята пара се нагнетява

под специален полиетилен. Слънчевото греене преминава през пластмасовия лист (черно фолио), превръща се в топлина и чрез нагряване води до физически, химични и биологични промени в почвата. Като метод той е екологичен и много рентабилен, избягва се употребата на химически продукти и особено вредната за почвата, природата и горските масиви практика на палене на стърнищата.

Използва се стерилизираща машина, която инжектира водна пара. Пример за такова решение е съоръжението Biovap на италианската фирма Ingauna Vapore. Прегрятата пара предизвиква екзотермична реакция, която поддържа в горните 20 см от почвата между 65 и 80°C за около 20 минути. По този начин се постига значителна икономия на енергия и решително въздействие върху различните патогени.

Технологията за самоходната машина Biovap се различава от аналозите по това, че използва само пара. С нея дезинфекцията

постига хербицидна ефикасност

Машината може да се използва както в оранжерии или тунели, така и на открито и се предлага в два модела: Biovap 100 е оборудван с генератор за 1000 кг/час производство на пара и Biovap 65 с капацитет 650 кг/час. Моделите са оборудвани съответно с 85 и 50 к.с. дизелов двигател. Ходовата част е с гумени вериги. Двата модела работят с резервоари с различно предназначение и обем: по-големият използва 240 литра вода, 500 л дизелово гориво, 180 л хидравлично масло. По-малкият се зарежда с 150 литра вода, 300 л дизелово гориво и 150 л хидравлично масло. Снабдени са със сензорни панели и система PLC за управление на генераторите и елтаблото, както и на оборудването за дистанционно управление. Инжекторите връскват парата в почвата, която достига приблизително 180°. Достига се дълбочина на обработка от 25-30 см с дезинфекционен капацитет от 150 до 200 м2/час, в зависимост от модела.

За да се справим с множеството патогени: нематоди, почвени патогенни гъби, бактерии, вируси, семена на плевели и др. специалистите-агрономи сочат, че дезинфекцията на почвата трябва да се превърне в едно от първите агромероприятия в началото на всеки сезон. Особено важно условие: почвата на полето или в градината

трябва да бъде добре обработена,

за да има резултат от борбата с патогенните агенти и те да бъдат унищожени.

Основните методи за обеззаразяване на почвата са физични и химични. При физичните се прилагат термични обработки с пара или соларизация (техника за дезинфекция, която се състои в използване на слънчевата енергия и специални пластмаси). Друг обещаващ способ е анаеробната дезинсекция на почвата. Това е интегрирана соларизация, която включва превантивно създаване на твърди анаеробни условия. Алтернативно решение за стерилизиране включва използването на микровълни или на UV лъчи, при които обаче ефектът е само повърхностен, без възможност за по-дълбоко въздействие върху патогените.

Засега химическият разтвор все още е предпочитан, тъй като не зависи от метеорологичните условия, а процедурата обикновено е по-бърза и по-евтина. Във всеки случай, за да се увеличи ефективността, е наложително да се употребяват правилни съоръжения за внасяне на препаратите (обикновено фунгициди). Само със специализирана техника е възможно да се увеличи максимално ефективността на интервенцията върху патогените в съответния почвен слой, отбелязва италианското специализирано списание Светът на машините.

При химичните методи

най-често срещаният способ

е внасяне чрез пръскане. Прилага се преди сеитба или разсаждане на зеленчуците. А внасяне на гранулирани формулации се прави чрез торачки и др. Задължително се спазва правилото „атакуваните“ парцели да не се обработват около две седмици след пръскане.

Серията навесни пневматични пръскачки Kompakt на известната фирма Toselli може да бъде такова ефикасно средство за почвена дезинфекция. Тя се предлага в две версии: с 2-бутални щанги (стрели) с напречно задно сгъване и със 7-бутални щанги със странично сгъване с AirSpray Dualcone. Моделите от нея са проектирани да минимизират натоварването отзад на трактора. Тяхното компактно шаси и резервоар позволяват намаляване на натоварването до 30% в сравнение с други навесни пръскачки със същия размер. И оттук следват предимства по отношение на избора на трактор, по-малко уплътняване на почвата и намаляване на разходите. Особено ефикасно работят в оранжерии или в специализирани зеленчуци новите Kompakt Mini GTS. Те имат асиметрични хидравлични щанги, употребяват технологията Toselli Air-Spray и регулируема система за разпределение на наклона на въздушния поток с капацитет 600 л.

За по-големи полски площи е предназначена базовата навесна пръскачка

Toselli Kompact Evo B2P

В резервоара с 1000 литра капацитет разбъркването става чрез системата Вентури, а работният разтвор се пулверизира от 2-бутални щанги - 12, 14 или 15- метрови. Към това се добавя двубутален напречен заден сгъваем агрегат. Монтирани са индукционни антидрифтови дюзи, хидропневматични окачвания и 160-литрова мембранна помпа с 5-посочна електрическа команда за пръскане. Също с висок работен капацитет (600 литра) е и серията от въздушни навесни пръскачки с ръчно сгъваеми 8-метрови щанги Kompakt Mini Air, работеща със системата AirSpray dualcone и двуконусни дюзи. Специалистите агрономи отбелязват, че с тези маневрени и производителни машини успешно могат да се третират и дезинфекцират почви за различни култури с разрешените за целта препарати и формулации.

За почвено обеззаразяване с гранулирани препарати могат да бъдат полезни торачките Exacta CL GEOSPREAD на KVERNELAND, които са с осигурено GPS контролирано, интелигентно разпръскване. Системите за разпръскване CentreFlow, за претегляне

с уникален референтен сензор

и за предотвратяване на припокриване гарантират, че обеззаразяването ще се извърши безпроблемно и ще даде очаквания от фермера резултат. С 33 секции и възможност за превключване на секции през средата, ненужното припокриване е сведено до минимум. Технологията GEOSPREAD се комбинира с платформа GEOPOINT и с това се постига намаление с до 15% на разпръскване, свързано със скоростта, и управление на синорите. Тороразпръскващата машина Exacta е ISOBUS съвместима. Тя се управлява в комбинация с IsoMatch Tellus PRO, IsoMatch Tellus GO+ или всеки друг съвместим с ISOBUS тракторен терминал.

Серията Exacta CL GEOSPREAD (тясна) се състои от моделите 1100, 1550, 2000, 2450 с капацитет на бункера от 1100 до 2450 литра и ширина на разпръскване 10 - 24 (27/33) м с капацитет 10-320 кг/мин. Ширината на разпръскване е 10-24 м. При широкия вариант (версии 1300, 1800, 2300, 2800) обемът на бункера е в диапазона от 1300 до 2800 л. Ширината на разпръскване и капацитетът остават същите.

Торачките оперират с няколко системи: за разпръскване CentreFlow, за претегляне EasySet и за гранично разпространение AutosetApp. Работната ширина се регулира автоматично, за да отговаря на припокриването и покритието с помощта на GPS система за позициониране. Не само ширината, но и нормата на разпръскване се регулират автоматично. 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Кирил Борисов от с. Бараково е силно обезпокоен от катастрофалните резултати в неговата зеленчукова градина от близо декар.

Той ни пита: трябва ли да се обеззаразява почвата на такива неголеми площи? Агрономи казали, че различни зарази и вредители остават след прибирането на реколтата, ако има такава. Краткият отговор е: да! За да се получи добър резултат, почвата трябва да е добре обработена. При химичния метод обеззаразяването на почвата става, чрез пръскане на препарати с широк спектър и голяма продължителност на действие. Задължително е да се спазват карантинните срокове на приложените препарати. Този метод се прилага преди разсаждане на зеленчуците, защото много от препаратите са токсични към растенията, като се спазва изискването след третиране парцелът да не се обработва две седмици.

Температурата на почвата трябва да е в интервала между 10-30 градуса. При обеззаразяването могат да се използват Ридомил 25 ВП (1 г/кв.м), пропланд, син камък (2% разтвор) и др. посочени при съответните болести и неприятели в разрешителния списък. 

Със специализиран термометър се проследява температурата на почвата
Със специализиран термометър се проследява температурата на почвата
Въздушна навесна пръскачка с ръчно сгъваеми щанги Kompakt Mini Air
Въздушна навесна пръскачка с ръчно сгъваеми щанги Kompakt Mini Air
В Toselli Kompact Evo B2P работният разтвор се пулверизира от 2-бутални щанги
В Toselli Kompact Evo B2P работният разтвор се пулверизира от 2-бутални щанги
Торачката Exacta CL GEOSPREAD
Торачката Exacta CL GEOSPREAD
GEOSPREAD в транспортно положение
GEOSPREAD в транспортно положение
Интензивно обеззаразяване с гръбни пръскачки
Интензивно обеззаразяване с гръбни пръскачки