Турция е вторият по големина производител на мед в света след Китай.
От наличните 6,8 милиона пчелни семейства в страната, 4,9 милиона или 75% се използват от пчеларите за обикаляне из страната през лятото като част от „конвейера за мед“. Дължината на номадските маршрути е 2 хиляди километра.
Медоносната база на Турция е уникална и се отличава с голямо разнообразие и продуктивност. От 10 хил. вида растения, растящи в страната, 3,9 хил. са ендемични. Основните медоносни и нектарни растения се считат за 500 растителни вида, от които 50 вида са най-често срещаните и продуктивни.
Най-известните и популярни сортове турски мед са: кестенов, мащерка, планински ливаден, цитрусов и рододендронов.
Турция е световен лидер в производството на манов мед. Този мед се произвежда в борови гори на провинция Muğla и в околностите на съседните провинции.
Турция има уникално генетично разнообразие от медоносни пчели, живеещи на нейна територия, и може да се счита за световен лидер в тази област. Породите пчели са свързани с региони, които се различават значително по географски, климатични и други характеристики. Това са Анадола, Кавказ, Черноморието, Мугла и Тракия.