С изключение на брашнестата мана по ябълка и праскова опасността от гъбни болести е почти преминала. До голяма степен намаляват и повредите от вредните насекоми и акари, защото старите листа не са подходящи за тяхното развитие. Освен това някой от тях преминават по междинните си гостоприеници.

Растителнозащитните дейности през август са насочени предимно към опазване на плодовата реколта от червясване и на листата от листоминиращи молци, дървеници и други вредители, развиващи няколко поколения.

Третиранията трябва да са съобразени с карантинните срокове на пестицидите и времето за беритба.

В овощните насаждения

Поставят се неотровни, ловни пояси от велпапе за събиране на гъсеници от ябълковия и сливовия плодов червей,  необходими за наблюденията върху развитието им през следващата година. От всеки вид се събират по 500-1000 гъсеници.

За запазване на какавидите от змиевидноминиращия молец, необходими за наблюденията върху развитието му през следващата година, се поставят рамки – изолатори (под 5 силно нападнати дървета).

В манипулационните пунктове се преглеждат прасковени плодове за откриване на източния плодов червей в незаразените райони.

Обследват се всички насаждения за откриване на бялата американска пеперуда. При превишаване на праг на икономическа вредност, културите се третират с Дипел 2 Х (100 г/дка).

Овощните насаждения, нападнати от плодова корогризачка се пръскат с един от препаратите - Делегат 250 ВГ (30 г/дка), Рапакс 100-200 (мл/дка), Дипел ДФ 50-150 (г/дка), Авант 150 ЕК (33,3 мл/дка), Децис 100 ЕК (8,75-12,25 мл/дка), Кораген 20 СК (16-30 мл/дка). За полова дезориентация може да използвате и комбинирани феромонни диспенсери - Изомейт – СЛР (100 бр./дка).

Стъблата и дебелите клони на овощните дървета, нападнати от корояди , се третират с един от препаратите - Децис 100 ЕК (12,25 мл/дка), Кораген 20 СК (30 мл/дка), Суми Алфа 5 ЕК (0,03%), Карате Зеон 5 СК (15 мл/дка).

Ябълковите насаждения се пръскат с един от следните препарати:

  •  Карповирусин (100 мл/дка), Мадекс Топ (10 мл/дка), Дипел ДФ (50-150 г/дка), Синеис 480 СК (20-37,5 мл/дка), Делегат 250 ВГ (30 г/дка), Авант 150 ЕК (33,3 мл/дка), Дека ЕК (30 мл/дка), Деклайн 2,5ЕК (30 мл/дка), Ламдекс екстра (60-100 г/дка) срещу ябълков плодов червей - трето пръскане срещу второ поколение;
  •  Моспилан 20 СГ (25 г/дка), Делегат 250 ВГ (30 г/дка), Синеис 480 ЕК (20-37,5 мл/дка), Ним Азал Т/С (300 мл/дка) срещу змиевидноминиращ молец - четвърто поколение;
  • Аполо 50 СК (40 г/дка), Валмек (60-96 мл/дка) или друг препарат на база абамектин, Волиам Тарго 063 СК (75 мл/дка), Натуралис (100-150 мл/дка) срещу акари;
  • Клоузър 120 СК (40 мл/дка), Метеор (60-90 мл/дка) срещу щитоносни въшки; Сяра ВГ (600 г/дка), Солфо 80 ВГ (750 г/дка), Систан 20 ЕВ (0,03 %), Луна Експирианс (50-75 мл/дка), Флинт Макс 75 ВГ (0,02 %) срещу брашнеста мана;
  • Скор 250 ЕК (0,015-0,02 %), Еминент 125 МЕ (24 мл/дка), Шардиф 25 ЕК (20 мл/дка), Хорус 50 ВГ (30-50 г/дка) срещу струпясване;
  • с медсъдържащи препарати – 1 % бордолезов разтвор, Фунгуран OH 50 ВП (150-250 г/дка), Шампион ВП (0,3 %), Капър Кий (180-300 г/дка) срещу огнен пригор.

Крушовите насаждения се третират с препарат на база делтаметрин – Децис 100 ЕК (12,5 мл/дка), Метеор (90 мл/дка), Дека ЕК (50 мл/дка) срещу крушови бълхи (трето поколение), крушова дървеница , крушов плодов червей, щитоносни въшки;

и с един от препаратите - Аполо 50 СК (40 г/дка), Валмек (60-96 мл/дка) или друг препарат на база абамектин, Волиам Тарго 063 СК (75 мл/дка), Натуралис (100-150 мл/дка) срещу акари.

Прасковените насаждения се пръскат с един от препаратите - Сяра ВГ (600 г/дка), Солфо 80 ВГ (750 г/дка), Систан 20 ЕВ (0,03 %), Луна Експирианс (50-75 мл/дка), Флинт Макс 75 ВГ (0,02 %) срещу брашнестата мана;
с препарат на база делтаметрин – Децис 100 ЕК (12,5 мл/дка), Метеор (90 мл/дка), Дека ЕК (50 мл/дка) срещу източния плодов червей, анарзията (второ поколение), черничевата щитоносна въшка, калифорнийска щитоносна въшка (в районите на разпространение);

и с Аполо 50 СК (40 г/дка), Валмек (60-96 мл/дка) или друг препарат на база абамектин, Волиам Тарго 063 СК (75 мл/дка), Натуралис (100-150 мл/дка) срещу акари.

Срещу сливов плодов червей сливовите насаждения се третират с един от препаратите - Харпун (100 мл/дка) – срещу яйцата, Делегат 250 ВГ (30 г/дка), Синеис 480 СК (20-30 мл/дка), Пирегард ЕК (75 мл/дка), Децис 100 ЕК (7,5 – 17,5 мл/дка), Кораген 20СК (16-30 мл/дка) – срещу гъсениците. За полова дезориентация може да използвате и комбинирани феромонни диспенсери Изомейт - OFM ТT (40 бр./дка).

Събират се и унищожават опадалите червиви лешникови плодове.

Кестеновите дървета се пръскат срещу кестенов хоботник  с Кораген 20 СК (18-30 мл/дка).

В ягодовите насаждения
Ягодовите насаждения, нападнати от ягодов акар, се третират с някой от препаратите - Волиам Тарго 063 СК (80 мл/дка), Лаота, Бермектин, Валмек (15-100 мл/дка), Сяра ВГ (500-700 г/дка), Хелиосуфр С (150-750 мл/дка).
Прави се преглед на ягодовия разсад, предназначен за засаждане през август. При констатиране на ягодов акар и други неприятели се извършва обеззаразяването му.

В касисовите насаждения
Насажденията, нападнати от касисова педомерка , се пръскат с контактни инсектициди от всички групи. Може да използвате един от препаратите - Децис 100 ЕК (12,25 мл/дка), Кораген 20 СК (30 мл/дка), Суми Алфа 5 ЕК (0,03%), Карате Зеон 5 СК (15 мл/дка).