Задълбочаващата се суша ще затрудни качествената почвообработка в Източна и Централна България

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През последните дни от юли и началото на август развитието на земеделските култури протичаше при сухо време и дефицит на почвена влажност. Само на изолирани места в Западна България и крайните източни райони бяха регистрирани валежи със стопанско значение, между 20-25 л/кв. м – София, Кюстендил и Варна.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури около климатичните норми. В полските райони от страната не се прогнозират валежи със стопанско значение и формиралото се почвено засушаване отново ще бъде ограничаващ фактор за развитието на културите. През седмицата при царевицата, в зависимост от ранозрелостта на хибридите, ще протичат фазите формиране на зърното, млечна и восъчна зрелост (Новачене, Търговище). При слънчогледа ще се наблюдава наливане на семената и фаза узряване (Сливен, Любимец). При лозата ще протича прошарване и омекване на зърната (Николаево, Новачене, Любимец). При късните полски и зеленчукови култури е необходимо да се извършват наблюдения за наличието и вредната дейност на ларвите от второто поколение на памуковата нощенка.

Изчерпването на продуктивния почвен влагозапас в орния слой ще ограничава възможността за качествени почвообработки в много райони на Източна и Централна България. Условия за растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури и трайните насаждения ще има предимно сутрин, в по-хладните часове от деня.