Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов представи новоучредената колективна организация на среща с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА Николай Каварджиклиев.

Съюзът обединява интересите, вижданията и мненията на членовете си и на обществените интереси в областта на аграрния сектор, в това число: растениевъдство, животновъдство, хранителна промишленост, преработка и съхранение, търговия на дребно и едро, данъчна лицензионна политика и контрол, гори, дърводобив и преработка, гъбарство и трюфели, рибарство и аквакултури, притежание, стопанисване и ползване на земеделски земи, коопериране и сдружаване, екология и агроекология, биологично производство и други.

Георги Стоянов използва възможността да сподели притесненията на някои от членовете на организацията във вече изградените структури в София, Самоков, Челопеч и Стара Загора, съобщава stzagora.net. Той споделил, че един от основните проблеми пред животновъдите са проверките, които се извършват в труднодостъпните места, където животните се отглеждат по ливади и пасища. При посещение на експертите няколко пъти годишно се налага стопаните да ги съберат и извозят. Това е не само допълнителен разход, а и стрес за животните.

Николай Каварджиклиев е уверил, че подобен тип проверки ще се извършват и на терен, а не само в животновъдните обекти. Той изтъкнал, че се работи по дигитализацията на процесите и вече се виждат ползотворните резултати от това в редица направления, сред които е и подписването на вече одобрените договори на Местните инициативни групи.